AXA IM: Amerikaanse aanpak pandemie schaadt herstel Q3

Het toenemend aantal covid-19 besmettingen, gevolgd door opnieuw sluiten van delen van de economie, in verschillende Amerikaanse staten zal vrijwel zeker het gehoopte herstel in het derde kwartaal schaden.

Hierop wijst Gilles Moëc, hoofdeconoom van AXA Group, in zijn van wekelijkse Macrocast-column op de site AXA Investment Managers. ‘De Amerikaanse aanpak van de covid-pandemie blijft onze belangrijkste focus.’

Sommige staten draaiden hun heropeningsmaatregelen terug en zagen in de loop van vorige week een vertraging van het aantal besmettingen. Echter, het recordaantal gevallen op zondag in Florida en de groeiversnelling in het aantal sterfgevallen deden hoop op snelle normalisatie vervliegen.

‘Dit zal het bewustzijn onder het brede publiek over de omvang van de crisis waarschijnlijk vergroten’, aldus Moëc. ‘Het herstel in het derde kwartaal loopt zeker een deuk op.’ De hoofdeconoom stelt dat de halfslachtige aanpak van de crisis natuurlijk gevolgen heeft voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In de peilingen heeft Joe Biden sinds half juni een gestage voorsprong opgebouwd van ongeveer 9 procentpunten. ‘Maar de race in november is nog lang niet gelopen.’ Biden hield afgelopen donderdag zijn eerste ‘grote toespraak over de economie’. Moëc zag hierin bevestigd dat Amerika ook na Republikein Trump niet naadloos zal terugkeren naar ‘ongebreidelde vrije handel’, want ook de Democraat predikte de boodschap ‘Buy American’.

Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook regeringsleiders elders zullen met complexe afwegingen worden geconfronteerd, vervolgt de AXA-econoom. ‘Wij zijn van mening dat, in het ideale geval, de belastingautoriteiten zich zouden moeten bezighouden met forward guidance, dat wil zeggen dat de deelnemers aan het economisch verkeer de komende drie tot vijf jaar een expliciet – zij het flexibel – pad krijgen voor de begrotingskoers.’

Begrotingsconsolidatie zou volgens Moëc afhankelijk moeten worden gemaakt van de voortgang bij het dichten van de output gap, ofwel het terugdringen van overcapaciteit in de economie. Veel zal volgens hem afhangen van samenwerking tussen overheden en centrale banken op dit vlak.