Verenigde Staten: massaal gedwongen sparen

Door Julien-Pierre Nouen, Hoofd Economisch Onderzoek & Multi-Assets Investeringen, Lazard Frères Gestion

Beperkende maatregelen in verband met de uitbraak van Covid-19 hebben geleid tot aanzienlijke activiteitsverliezen die het inkomen van de huishoudens hebben aangetast. Het looninkomen is tussen maart en april met 11% gedaald, en voor de zelfstandigen met 18%. De opleving van de activiteit in mei heeft de zelfstandigen in staat gesteld zich te herpakken.

Julien pierre nouen
Julien-Pierre Nouen
De Amerikaanse regering heeft maatregelen genomen om de inkomens van de huishoudens te ondersteunen, voornamelijk door het versturen van cheques tot 1.200 dollar per persoon en door een aanzienlijke verhoging van de werkloosheidsuitkering. Dit komt bovenop de automatische stimuleringsmaatregelen die de economische schokken voor de inkomens van de huishoudens opvangen.

In de onderstaande grafiek schatten we het bedrag aan gederfde inkomsten in ten opzichte van de trend van voor maart. We doen hetzelfde voor de netto-overdrachten (sociale uitkeringen minus belastingen en heffingen) en de consumptie. Deze bedragen zijn gerelateerd aan het gemiddelde beschikbare inkomen van de twaalf maanden voorafgaand aan de crisis om de omvang van het gedwongen sparen beter te kunnen inschatten.

Terwijl de Amerikaanse huishoudens in 2019 ongeveer 8% van hun beschikbare inkomen spaarden, bedroeg het extra " gedwongen spaargeld " als gevolg van de Covid-19-epidemie eind mei al bijna 4% van het jaarinkomen.

Etats unis

Onze analyse

Hoewel de daling van de consumptie bijdraagt aan het grootste deel van dit gedwongen sparen, is te zien dat de overheidsmaatregelen de daling van het arbeidsinkomen vooralsnog ruimschoots hebben gecompenseerd. Van de stijging van de netto-overdrachten met 2,6% is 2,2% namelijk toe te schrijven aan de door het Congres goedgekeurde hulpplannen. Het grootste deel van deze stijging komt voor rekening van de cheques, maar de verbeterde werkloosheidsuitkeringen winnen aan belang.

Nu de verzending van de cheques bijna voltooid is en alleen de verbeterde werkloosheidsuitkering overblijft, in afwachting van verdere maatregelen, is het nu de vraag hoe snel het arbeidsinkomen zich zal normaliseren. Na een daling van 12% tussen februari en april is het in mei alweer met 3% gestegen. Als deze verschuiving echter te lang aanhoudt, zal een deel van de gederfde inkomsten worden gecompenseerd door het grote gedwongen spaartegoed.