Drie MainFirst-fondsen krijgen een ESG-label

Drie fondsen van de vermogensbeheerder hebben officieel het "LuxFLAG ESG Label" gekregen van het onafhankelijke en internationaal erkende Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG).

Met de toekenning van het "LuxFLAG ESG Label" op 1 juli 2020 werden de fondsen MainFirst Absolute Return Multi Asset, MainFirst Global Equities en MainFirst Global Equities Unconstrained officieel gecertificeerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie, wat getuigt van de integratie van ESG-criteria (milieu, maatschappij, deugdelijk bestuur) en internationale duurzame beleggingsstandaarden in hun beleggingsselectieproces. Door zich te engageren voor duurzaam beleggen biedt het portfoliomanagementteam onder leiding van Frank Schwarz zijn beleggers aantrekkelijke en transparante beleggingsoplossingen, maar draagt het ook bij aan de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Inzet voor kernwaarden

Het thema duurzaam beleggen trekt al geruime tijd de aandacht van de media en staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling van de beleggers, vooral in het licht van de huidige coronaviruscrisis. MainFirst zet zich ook al lang in voor verantwoord beleggen en de integratie van ESG-criteria in het beleggingsproces. Het bedrijf beschouwt ESG als een triade die fondsbeheerders in staat stelt om het rendement van de fondsen te verbeteren door de belangrijke aspecten van duurzaamheid te integreren in de reguliere analyse. In lijn met de beleggingsfilosofie van MainFirst gaat het bij duurzaam beleggen om veel meer dan alleen het vermijden van bepaalde sectoren of het zich beperken tot milieuaspecten. Solide structuren voor deugdelijk bestuur of sociale en ethische componenten spelen een even belangrijke en doorslaggevende rol bij het nemen van beleggingsbeslissingen. "Wij geloven dat alleen een holistische benadering toelaat om de duurzaamheid van de bedrijfsprestaties te beoordelen", verduidelijkt Schwarz.

Met de ondertekening van de Principles for Responsible Investment (UN PRI) van de Verenigde Naties in 2015 benadrukte multi-beleggingsboetiek MainFirst duidelijk hoeveel belang het hecht aan dit wereldwijde, complexe en intergenerationele vraagstuk. Deze Principles omvatten een reeks mogelijke maatregelen om ESG-factoren in de beleggingspraktijk te integreren. MainFirst staat als ondertekenaar dan ook volledig achter de Principles for Responsible Investment. De integratie van ESG-duurzaamheidscriteria in het besluitvormingsproces voor beleggingen is dan ook tot op zekere hoogte al een vanzelfsprekendheid. Aangezien de ESG-criteria in het beoordelingsproces op verschillende manieren worden geïmplementeerd, afhankelijk van de beleggingscategorie of het beleggingsuniversum, laat dit enige flexibiliteit toe voor de uiteindelijke implementatie. De finale beleggingsbeslissing is opnieuw gebaseerd op een specifiek proces voor elk fonds. "De principes van de ESG-systemen zijn niet alleen een kwestie van gezond verstand. Het gaat erom in het beleggingsproces aanvullende parameters te overwegen die bevorderlijk zijn voor de stabiliteit en dus ook voor de performantie van een bedrijf", zegt Frank Schwarz.

De drie MainFirst fondsen die het "LuxFLAG ESG Label" hebben gekregen, werden geanalyseerd en geverifieerd door een comité van onafhankelijke deskundigen om er zeker van te zijn dat de ESG-criteria gedurende het hele beleggingsproces worden toegepast en dat de internationale normen voor duurzaam beleggen worden nageleefd.