Groeibeleggers, tijd om over het muurtje te kijken

Al dertien jaar aan een stuk presteren Amerikaanse groei-aandelen beter dan waarde-aandelen. Maar volgens Aberdeen Standard Investments kan dat niet blijven duren. Het wordt misschien tijd voor groeibeleggers om weer naar waarde-aandelen te kijken.

Volgens Katie Trowsdale, beleggingsstrateeg bij ASI, zijn er drie belangrijke verklaringen voor de suprematie van groei-aandelen in de afgelopen jaren. Ten eerste, hoe schaarser de groei, hoe meer beleggers ervoor willen betalen. Ten tweede zorgen de dalende rentes ervoor dat beleggers meer willen betalen voor groei op de lange termijn. En ten derde hebben de monetaire stimuleringsmaatregelen de aandelenprijzen zozeer opgedreven dat veel beleggers niet meer wakker liggen van de waardering.

Trowsdale geeft een aantal argumenten waarom de voorsprong van groei-aandelen weer om kan slaan. “De academici Eugene Fama en Kenneth French hebben aangetoond dat op de langere termijn waarde-aandelen steevast een groter rendement opleveren dan groei-aandelen. Uit een recente paper blijkt dat de fundamenten van waarde-aandelen niet aangetast zijn tijdens de uitzonderlijke periode die we nu meemaken. Het is dus een kwestie van tijd voor de markt weer aandacht krijgt voor de aantrekkelijke waarderingen van waarde-aandelen.”

Daarnaast waarschuwt de Senior Investment Manager van Aberdeen Standard Investments voor de dominantie van de grote techbedrijven, die een bijna monopolistische positie hebben en ruim 21% van de S&P index uitmaken. “Dat is nog meer dan tijdens de internetbubbel van 1999, toen de vijf grootste bedrijven 18% van de S&P 500 vertegenwoordigden. Destijds extrapoleerden beleggers de goede prestaties van deze bedrijven in de toekomst, zonder rekening houden met een mogelijke trendbreuk. Het is interessant te zien wat er vervolgens gebeurde: tussen 1 januari 2000 en 31 januari 2007 daalde de koers van groei-aandelen 19%, terwijl de tot dan toe genegeerde waarde-aandelen 47% stegen. Waarde-aandelen deden het toen dus 66 procent beter dan de groei-aandelen.”

Ten slotte wijst Trowsdale op het mogelijk effect als het coronavirus onder controle lijkt. Zodra er uitzicht is op economische groei, met daarbij grotere inflatieverwachtingen en een herstel van de olieprijzen, kan de economische omgeving omslaan in het voordeel van de waarde-aandelen, die typisch floreren bij een sterke groei van de inkomsten.

“Tijdens de eerste acht dagen van juni heeft de S&P Value de S&P Growth alvast met 4% overtroffen. Dat geeft waardebeleggers hoop op een ommekeer zodra het pad naar economisch herstel duidelijk is ingeslagen. Voor groeibeleggers wordt het nu misschien tijd om het over het muurtje te kijken naar de waarde-aandelen.”