Onderzoek Invesco: Institutionele beleggers kiezen voor ETF’s om ESG-exposure te verkrijgen

Onderzoek van vermogensbeheerder Invesco laat zien dat meer dan de helft van de ondervraagde institutionele beleggers (55%) gelooft dat het merendeel van hun ESG-beleggingen de komende vijf jaar in passieve producten zoals Exchange Traded Funds (ETF's) zal worden gehouden.

Institutionele beleggers met ESG-exposure in hun portefeuilles geven aan dat gemiddeld een vijfde (21%) van die activa momenteel wordt aangehouden in passieve instrumenten zoals ETF's. Iets minder dan de helft (45%) van die beleggers is van plan om de komende twee jaar meer in ESG ETF's te investeren. Slechts 5% zegt van plan te zijn de passieve blootstelling te verminderen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan twee derde (68%) van de institutionele beleggers denkt dat de COVID-19-pandemie de ontwikkeling en acceptatie van ESG-investeringen de komende twee jaar zal versnellen. Slechts 4% zegt het hiermee oneens te zijn.