Technologische vooruitgang levert niet perse meer banen op

Jeremylawson
Jeremy Lawson

Het huidige tijdperk kenmerkt zich door een ongekende technologische vooruitgang. Nieuwe en goedkopere manieren om klanten te bedienen en goederen te produceren door digitalisering, de komst van de smartphone en de snelle ontwikkeling van robotica en kunstmatige intelligentie lijken allemaal bedrijfsmodellen te ontwrichten, de prijzen laag te houden en de manier waarop we ons leven leiden te veranderen. Deze transformatie is zichtbaar op de beurzen, waar bedrijven als Apple , Alphabet , Microsoft , Amazon.com , Alibaba en Tencent tot de grootste bedrijven ter wereld naar marktkapitalisatie behoren. Maar in de officiële statistieken is deze verandering niet zo snel terug te zien. De groeicijfers van arbeidsproductiviteit en totale factor productiviteit blijven achter en blijken onder hun langetermijngemiddelde te liggen. Wat deze paradox veroorzaakt, vraagt Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Aberdeen Investments, zich af.

Statistici staan voor onmogelijke opgave

Een verklaring is dat de statistieken de veranderingen niet kunnen bijhouden en dus de stijging van de investeringen, productie en de consumptie die ze genereren, te laag inschatten. Het BBP neemt bepaalde activiteiten niet adequaat op zoals bijvoorbeeld de explosieve groei van kortetermijnverhuur via peer-to-peer websites (zoals Airbnb) en de snelle groei van zzp’ers op kortlopende klussen in de transportsector.

Daarnaast vervaagt de scheidslijn tussen consumptie en productie omdat smartphones en internet het voor individuen mogelijk maken zelf dat te doen wat ze anders tegen betaling zouden laten doen, zoals het zelf boeken van een reis in je vrije tijd. Zelfs als statistici de nominale waarde van dergelijke activiteiten goed kunnen bepalen, is het nog haast onmogelijk te bepalen welk deel aan volume en welk deel aan prijs moet worden toegerekend. Er is dus een discrepantie tussen de werkelijke economie en wat meetbaar is op een bepaald moment en dit kan verklaren waarom de eerder vastgestelde productiviteitsgroei na verloop van tijd toch naar boven bijgesteld wordt.

Hoewel de technologische innovatie zich rond zijn langetermijngemiddelde bevindt, lijkt slechts een relatief klein aantal ‘winner takes all’-bedrijven hier voordeel uit te halen. Bovendien, in tegenstelling tot het idee dat technologische ontwrichting alomtegenwoordig is, worden veel bedrijfssectoren minder concurrerend en competitief en is de gemiddelde leeftijd van bedrijven in de afgelopen decennia gestegen. Daarnaast blijken de kosten van innovatie sneller te stijgen dan de vooruitgang die ermee geboekt wordt. Dat beperkt de efficiëntie van het bedenken en toepassen van nieuwe ideeën. Er is dus meer nodig dan een statistische aanpassing om de productiviteitsgroei op het langetermijngemiddelde terug te brengen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.