Capital Group: Waarom het nieuwe inflatiedoel van de Fed niet (meteen) succesvol zal zijn

Eind augustus heeft de Fed zijn inflatiedoelstelling bijgesteld van 2 procent naar een gemiddelde van 2 procent. Met deze zet wou de Fed de inflatie een duwtje in de rug geven. Maar volgens econoom Darrell Spence van Capital Group zal dat waarschijnlijk niet lukken, of in ieder geval niet meteen.

In reactie op de COVID-19-pandemie heeft de VS een enorme monetaire en budgettaire stimulans uitgerold. Toch geven zes gebruikelijke triggers voor inflatie voorlopig niet thuis, aldus Spence.

“Als de geldhoeveelheid toeneemt, stijgt normaal ook de inflatie. Dat was zo vanaf de jaren zestig tot het begin van de jaren tachtig. Maar sindsdien is die correlatie aanzienlijk afgenomen. Een stijgende geldhoeveelheid leidt niet noodzakelijk tot hogere prijzen als de snelheid van het geld - het aantal keren dat een dollar wordt uitgegeven - daalt. De stijgende geldhoeveelheid en de dalende snelheid compenseren elkaar, waardoor de impact op de prijzen en de reële economische activiteit beperkt blijft.”

“Het Amerikaanse begrotingsbeleid is de laatste tijd zeer expansief geweest. Maar dat heeft eerder een grote teruggang van de vraag opgevangen in plaats van deze te vergroten. Het huidige gebruik van middelen is dan ook net onder neutraal, hetgeen niet wijst op een aanzienlijke inflatoire of deflatoire druk.”

“De pandemie, in combinatie met de handelsoorlog, heeft de toeleveringsketens verstoord. Er kan dus voor bepaalde goederen en diensten een ‘prijsschok’ optreden omdat ze meer gaan kosten. Maar de Amerikaanse economie is vandaag minder afhankelijk van een enkele dienst of grondstof, zoals dat in de jaren ’70 en ’80 wel het geval was met olie.” Bovendien hebben de vakbonden minder leden, en kunnen ze de stijgende levenskosten minder laten door wegen in de loononderhandelingen.

“In tijden van matige inflatie kan de rol van de inflatieverwachtingen een groter gewicht krijgen dan vroeger. Het is onduidelijk of de aankondiging van een gemiddeld inflatiedoel een geleidelijk of een bruusk effect zal hebben, of dat het überhaupt succesvol zal zijn. Maar de meer agressieve poging van de Fed om de inflatieverwachting hoger te krijgen, heeft wel het potentieel om de inflatie daadwerkelijk aan te wakkeren.”

“Structurele factoren in de economie zijn waarschijnlijk het moeilijkst te kalibreren. De meeste economische modellen werden geschoold op gemakkelijker te meten indicatoren van economische output. Maar als bijvoorbeeld een nieuw algoritme een magazijnproces automatiseert, is de economische groei veel moeilijker te meten. Zeer waarschijnlijk onderschatten we de productiviteit en overschatten we de inflatie, een probleem waar het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis zich al vijf jaar van bewust is. Aanhoudende automatisering kan leiden tot een hogere productiviteitsgroei, wat de inflatie zou afremmen.”

“Een laatste potentiële bron van inflatie is een daling van de Amerikaanse dollar, aangezien die vrij direct in de invoerprijzen van de VS wordt doorberekend. Maar de Amerikaanse economie is met ongeveer 16% van het BBP minder blootgesteld aan invoer dan veel andere economieën. De dollar moet al vrij aanzienlijk dalen voordat het totale inflatiecijfer in de VS beïnvloed wordt.”