T. Rowe Price: Klein is fijn - vijf redenen om in small caps te beleggen

 • Small caps zijn beter bestand tegen wereldwijde onrust.
 • De aandelen van kleine bedrijven zijn aantrekkelijk geprijsd.
 • Small caps doen het goed in een herstelfase.
 • Elke reus is klein begonnen.
 • De factor size is dood, maar lang leve liquiditeit en alpha-factoren.

  Sinds het dieptepunt in maart 2020 hebben aandelenmarkten zich fors hersteld. De opleving was echter niet overal even sterk. In de VS bijvoorbeeld namen large caps het voortouw. Small caps bleven achter en noteren nu nog steeds in de min. Yoram Lustig, hoofd Multi-Asset Solutions EMEA bij de Amerikaanse vermogensbeheerder T. Rowe Price ziet dat als een mogelijkheid om selectief in deze aandelen te stappen. Hij noemt vijf redenen:

  1. Small caps zijn beter bestand tegen wereldwijde onrust

  Uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd als gevolg van de pandemie zijn onder meer verstoringen van de mondiale toeleveringsketens, toenemende geopolitieke spanningen (zoals het handelsconflict tussen de VS en China) en potentiële schommelingen in de waarde van valuta.

  De Amerikaanse dollar is bijvoorbeeld vrij duur. De VS zijn echter nog steeds in de greep van Covid-19 en ook zijn er politieke risico’s gezien de naderende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit kan leiden tot neerwaartse druk op de dollar. Echter, in een risk-off omgeving kan de Amerikaanse munt nog steeds profiteren als veilige haven voor beleggers. Wat de richting van de dollar ook is, er kunnen wisselkoersschommelingen komen. Op langere termijn kan de pandemie leiden tot deglobalisering en protectionisme, waardoor de wereldhandel en de betrekkingen tussen de naties nog verder in het slop kunnen raken.

  Deze potentiële schommelingen kunnen leiden tot onrust in de wereldeconomie en op de valutamarkten, wat grote gevolgen heeft voor bedrijven die afhankelijk zijn van de export. Small caps daarentegen richten zich doorgaans op lokale markten om hun producten en diensten te verkopen. In zekere zin zijn ze daarmee immuun voor wereldwijde economische turbulentie in vergelijking met grote bedrijven.

  2. De aandelen van kleine bedrijven zijn aantrekkelijk geprijsd

  De prestaties van aandelen worden op de korte termijn grotendeels bepaald door het sentiment. Maar het is belangrijk om ook naar waarderingen op de lange termijn te kijken. Small caps zijn dan een van de meest aantrekkelijk geprijsde segmenten van de wereldwijde aandelenmarkt. Lustig baseert dit op een gelijkgewogen mandje van waarderingsratio's - price to earnings, price to book and price to cash flows - waarbij hij de huidige niveaus vergelijkt met die van de afgelopen 15 jaar.

  Echter, iets kopen alleen omdat het goedkoop is, is geen goede reden. Wat naar beneden komt, stuitert niet altijd terug. Er is een aantal redenen waarom small caps goedkoop zijn geworden: ze zijn gevoeliger voor economische neergang, sommige hebben minder kans om fiscale steun van regeringen te krijgen omdat ze minder werknemers in dienst hebben dan grotere bedrijven en sommige zijn actief in sectoren die in 2020 klappen kregen, zoals de financiële sector en de energiesector. Lustig denkt echter dat het ergste van de pandemie achter de rug is en dat de wereldeconomie waarschijnlijk van richting zal veranderen. Hoewel waarderingen alleen op zich misschien niet genoeg zijn, geeft de combinatie met een economisch herstel mogelijk wel een koopsignaal.

  3. Small caps doen het goed in een herstelfase

  Het is moeilijk om tegendraads te zijn en tegen het adagium "maak de trend je vriend” in te gaan. Er is een katalysator nodig om beleggers te overtuigen om activa te kopen waarvan de prijs daalt. Deze katalysator kan het verwachte economische herstel zijn.

  We beleven nu de ergste economische recessie sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Het goede nieuws is echter dat sommige regeringen de economie hebben heropend en, wat belangrijk is, de consumenten lijken geleidelijk aan hun angsten te overwinnen en weer te gaan consumeren. Het basisscenario is dat er een economisch herstel zal komen. Het is waarschijnlijk wel een hobbelig scenario, aangezien er nog steeds risico's bestaan - niet in de laatste plaats een mogelijke tweede besmettingsgolf.

  Wanneer de economische cyclus een herstelfase ingaat, doen small caps het vaak beter dan large caps. Terwijl sommige markten zich al hebben hersteld, wachten small caps op de economische ontwikkelingen. Dit zou een kans kunnen zijn om small caps aan de portefeuille toe te voegen tegen aantrekkelijke waarderingen.

  4. Elke reus is klein begonnen

  De meest succesvolle, gigantische bedrijven van vandaag zijn gestart als klein bedrijf. Sommige begonnen in het ouderlijke huis van de oprichter - of in de garage - sommige namen hun eerste stappen als een kleine website, terwijl andere niets meer waren dan een winkel die voedsel verkocht of een bedrijf dat lampen produceerde.

  Door vandaag te investeren in small caps hebben langetermijnbeleggers de kans om in een vroeg stadium deel te nemen aan de reis van de succesvolle bedrijven van morgen. Terwijl sommige reuzen worstelen om te groeien omdat ze groot zijn, hebben sommige small caps nog een toekomst voor zich met een immens potentieel. Niet alle kleine bedrijven zullen slagen - sommige zullen falen, vooral tijdens de ontberingen van een economische recessie. Echter, vaardigheid, ervaring en degelijke research kunnen de toekomstige winnaars aan het licht brengen.

  5. De factor bedrijfsomvang is dood, maar lang leve liquiditeit en alpha-factoren

  Toen Eugene Fama en Kenneth French in de jaren negentig van de vorige eeuw hun 3-factorenmodel onthulden, beweerden ze dat kleine bedrijven beter zouden moeten presteren dan grote bedrijven. Zo’n risicopremie voor de bedrijfsomvangfactor is logisch omdat kleinere bedrijven, in vergelijking met grotere organisaties, doorgaans minder gediversifieerde bedrijfsactiviteiten en zwakkere balansen hebben. Daarom zijn het risicovollere investeringen. Om beleggers voor dit risico te compenseren, moet het rendement hoger zijn. Anders zouden rationele beleggers immers teveel risico moeten nemen zonder dat daartegenover potentieel extra rendement staat.

  In de loop der jaren is de factor bedrijfsomvang minder belangrijk geworden, zozeer dat volgens sommige academici en beleggers de bedrijfsomvangfactor nagenoeg is verdwenen. Het verdwijnen van deze factor betekent echter niet dat small caps geen rol spelen in portefeuilles. Ten eerste zijn small caps minder liquide dan large caps en kunnen beleggers profiteren van de zogeheten liquiditeitsfactor. Illiquiditeit is een risico en om beleggers daarvoor te compenseren is een liquiditeitspremie nodig.

  Ten tweede, en deze is interessanter, is het small cap-universum enorm groot met een grote keuze aan minder bekende bedrijven waarover betrekkelijk weinig research bestaat. Dit betekent dat er veel verborgen juweeltjes zijn die wachten om ontdekt te worden door bekwame actieve managers. Sommige actieve fondsen die gespecialiseerd zijn in kleinere bedrijven hebben tot nu toe in 2020 hun benchmark met tot wel 10% verslagen. Deze alpha factor is een andere reden om in small caps te beleggen met behulp van actief beheerde strategieën. Veel hangt daarbij wel af van de bekwaamheid van de fondsmanager.