BlackRock: VK beter af dan tijdens de financiële crisis

De ervaringen in het Verenigd Koninkrijk bevestigen de inschatting dat het cumulatieve effect van het virus uiteindelijk een fractie zal zijn van die van de financiële crisis in 2008, schrijven de experts van het BlackRock Investment Institute (BII) in het wekelijkse marktcommentaar.

De Britten behoren tot de ontwikkelde economieën die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen. Het Britse bbp is in de eerste helft van 2020 met bijna 22% gekelderd, veel meer dan in andere ontwikkelde landen. Dat komt deels door het relatief grote aandeel van de dienstensector, deels doordat de Britse lockdown later begon maar langer duurde dan in andere Europese landen, omdat het aantal besmettingen langzamer daalde.

Toch wijzen de consensusvoorspellingen erop dat het cumulatieve bbp-verlies van het Verenigd Koninkrijk de komende jaren ver onder het niveau van de wereldwijde financiële crisis van 2008 zal liggen. Net als in andere regio's is dit te danken aan de tijdige en overweldigende eerste beleidsrespons. Hetzelfde geldt voor Europa en met name voor de VS.

Het Verenigd Koninkrijk heeft uitgebreide maatregelen genomen om het bedrijfsleven te ontzien. Naast de overheidssteun heeft de Bank of England een breed pakket aan versoepelende maatregelen aangekondigd en in augustus negatieve rentetarieven aan zijn instrumentarium toegevoegd – al is het niet waarschijnlijk dat die worden ingezet.

Naast corona vormt Brexit ook nog steeds een wolk boven de gezondheid van de Britse economie. “We denken nog steeds dat er een ‘uitgeklede’ versie van een handelsovereenkomst komt. Het afbreukrisico is voor het Verenigd Koninkrijk groter dan voor Europa, dat zijn beleidsreactie op de crisis heeft aangezwengeld door de oprichting van een pan-Europees herstelfonds.”

“De toestand in het Verenigd Koninkrijk geeft een kijkje in hoe we andere regio's en markten zien. Hierdoor worden we mogelijk terughoudender over Europa dan nu en optimistischer over opkomende markten.”