Groene Duitse overheidsobligaties: een tweeling met toekomstpotentieel?

Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager en obligatie-expert bij ETHENEA Independent Investors S.A., legt uit hoe het twin-concept voor Duitse staatsobligaties eruit ziet, hoe de conventionele staatsobligaties verschillen van de nieuw uitgegeven groene tweelingen en welk toekomstpotentieel deze laatste hebben.

Volkerschmidt
Volker Schmidt
In september omarmde de Duitse overheid de trend naar duurzame obligaties met de uitgifte van haar eerste 10-jarige groene staatsobligatie. De middelen uit de uitgifte van deze obligaties zullen worden gebruikt om doelstellingen inzake klimaatbescherming te bereiken waartoe de Bondsrepubliek Duitsland zich heeft verbonden. De details zijn vastgelegd in een kaderregeling [1], die regelmatig door een onafhankelijke instantie wordt herzien. Met deze specificaties voldoet de Duitse staat aan de eisen van duurzaam gerichte beleggers, die met deze minimumnormen kunnen controleren of hun beleggingen daadwerkelijk worden gebruikt voor de bescherming van het milieu.

Het twin-concept

Met de uitgifte van een groene staatsobligatie brengt Duitsland het zogenaamde twin-concept voor Duitse staatsobligaties in de praktijk. De 10-jarige groene obligatie heeft exact dezelfde looptijd en coupon als de gewone 10-jarige staatsobligatie. Beide vervallen op 15 augustus 2030 en hebben een coupon van 0%. Dit is bedoeld om zowel de beleggers als de emittent duidelijk te maken wat de kosten of het rendement zijn bij de uitgifte van of het beleggen in een groene obligatie. Tot zover zijn de twee effecten identiek. Maar bij nader inzien zijn er verschillen tussen de tweelingen, want bij de uitgifte bood de groene obligatie een negatief rendement van -0,46 %, iets minder dan de -0,45 % van de conventionele obligatie.

De voordelen van groene obligaties

Groene obligaties hebben als voordeel dat ze enerzijds duurzaamheid en flexibiliteit bieden voor de beleggers en anderzijds rentebesparing oplevert voor de emittent. Een win-win situatie voor alle partijen. Op basis van het initiële uitgiftevolume van EUR 6,5 miljard en het rendementsverschil van één basispunt tussen conventionele en groene obligaties bespaart de Duitse overheid met de groene obligatie EUR 650 000 per jaar aan rentekosten - en dat voor de komende 10 jaar!

Als we ervan uitgaan dat de Duitse overheid in totaal EUR 50 miljard aan groene obligaties uitgeeft en de rentekorting stijgt tot vijf basispunten, dan bedraagt de jaarlijkse rentebesparing van de Duitse overheid EUR 25 miljoen. Met andere woorden, dit is precies het bedrag dat beleggers bereid zijn te laten liggen om de Duitse doelstellingen op het gebied van klimaatbescherming te ondersteunen. De Duitse regering is van plan om tegen het einde van 2020 in totaal 11 miljard euro aan groene obligaties bij beleggers te plaatsen en zal daarom in het laatste kwartaal van dit jaar een groene staatsobligatie met een looptijd van vijf jaar uitgeven.

Een spannende toekomst

Het twin-concept omvat ook het recht voor de koper om op elk moment zijn groene obligatie in te ruilen voor de conventionele tweeling. Wij zijn echter van mening dat maar weinig mensen dit recht zullen uitoefenen, omdat men ervan mag uitgaan dat de groene tweeling altijd een hogere waarde zal hebben. Terwijl de conventionele tweeling altijd iets meer liquide moet zijn vanwege het hogere uitgiftevolume, wordt dit kleine nadeel van de groene obligatie gecompenseerd door de ruiloptie. We geloven ook dat de rendementskorting van één tot twee basispunten die we tot nu toe hebben gezien, zeker slechts het begin is, gezien de vraag naar groene beleggingen. De Duitse overheid genereerde een vraag van 33 miljard euro voor haar eerste groene obligatie, dus het zou ons niet verbazen als de disconteringsvoet snel zou oplopen tot vijf basispunten. Het zal nu spannend zijn om te zien welke korting beleggers op lange termijn bereid zijn te accepteren bij het beleggen in groene overheidsobligaties.