Next Generation EU kan stimulans geven aan Europese aandelen

Het herstelplan van de EU om de Covid-19 crisis te boven te komen, kan een extra stimulans betekenen voor de blootstelling aan Europese groeisectoren, denken specialisten van Schroders .

Martinskanberg
Martin Skanberg

Next Generation EU is de naam van het ambitieuze steunpakket dat de lidstaten van de EU hebben opgetuigd om de gevolgen van de coronacrisis te beteugelen. Naast herstel moet het de lidstaten ook sterker uit de crisis laten komen. Het plan stimuleert private investeringen en moet een extra duw geven aan de groene en de digitale transitie. De lidstaten worden gestimuleerd extra te investeren in duurzame energie, infrastructuur, technologie, transport, ontwikkeling van de landbouw, connectiviteit, data en onderwijs. Schroders denkt dat Next Generation EU een belangrijke impuls kan geven aan een aantal toch al snel groeiende marktsegmenten in Europa.

Sectormix gewijzigd

De Europese sectormix is substantieel veranderd in het afgelopen decennium. De weging van energie en financials is gedaald van 33% naar 20%, gezondheidszorg is intussen de grootste sector en de weging van technologie is verdubbeld. Dat zou de perceptie moeten wijzigen dat het in Europa ontbreekt aan innovatieve marktleiders.

Msci rendements

Bedrijven die oplossingen kunnen bieden voor de nieuwe uitdagingen waarvoor de wereld staat, kunnen extra snel groeien. Die uitdagingen zijn: vergrijzing, digitale transitie, klimaatverandering en natuurlijk de huidige pandemie. Next Generation EU biedt steun aan deze innovatieve bedrijven van de toekomst.

Sectoren die profiteren van Next Generation EU

Gezondheidszorg

De coronapandemie heeft een aantal trends versnelt. Een daarvan is de toename van de uitgaven voor gezondheidszorg. Fondsmanager Paul Griffin ziet superieure groeiverwachtingen voor Europese bedrijven uit de gezondheidszorg: "De pandemie heeft de aandacht gevestigd op het belang om voorbereid te zijn. Als zodanig kunnen bedrijven die levensreddende apparatuur en geneesmiddelen produceren, een verhoogde vraag blijven zien ten opzichte van de periode vóór de crisis. Naast de grote geneesmiddelenfabrikanten zijn er in Europa ook toonaangevende leveranciers binnen de gezondheidszorg. Een voorbeeld hiervan is het Zwitserse beursgenoteerde bedrijf Lonza; een belangrijke partner voor grote farmaceutische groepen en kleine biotechnologiebedrijven".

CO2 en duurzaamheid

Het bewustzijn groeit over de CO2-uitstoot en een striktere regulering in de EU. Fondsmanager Nicolette MacDonald-Brown ziet daardoor extra vraag naar duurzame energie waarbij Europese bedrijven een leidende rol kunnen nemen: “De groei van elektrische auto's voedt bijvoorbeeld de vraag naar nieuwe soorten halfgeleidermaterialen zoals siliciumcarbide. Een van de redenen waarom Tesla's elektrische voertuigen efficiënter zijn dan de concurrenten, is het gebruik van siliciumcarbide chips die door het Europese STMicroelectronics worden geleverd. Dergelijke technologie kan helpen om de Europese doelstelling van een netto nul-uitstoot tegen 2050 of eerder te bereiken."

"Daarnaast lopen de Scandinavische landen en bedrijven al lange tijd voorop bij de ontwikkeling van unieke groene technologie. Zo heeft het Finse Neste een sterk aanbod van hernieuwbare energieproducten, waaronder alternatieve biobrandstoffen. Geavanceerde biobrandstoffen spelen een belangrijke rol in sectoren die niet gemakkelijk geëlektrificeerd kunnen worden."

Technologische innovatie

Technologische veranderingen komen in een stroomversnelling. Fondsmanager Leon Howard-Spink wijst op de het grote aantal van bedrijven die blootgesteld zijn aan technologische innovatie in Europa en vaak het voortouw nemen: Er zijn maar weinig sectoren en bedrijven die niet worden beïnvloed door digitalisering, communicatie, elektrificatie, het verzamelen en verwerken van data en de ontwikkeling van software en algoritmen.”

Zicht op hogere groei en waarderingen in Europa

Die gewijzigde sectormix wekt de hoop dat het winstgroei-momentum verbetert. Snelgroeiende sectoren zoals gezondheidszorg, technologie en consumentenbedrijven vormen een groot deel van de MSCI Europe index.

Fondsmanager Martin Skanberg ziet momenteel wereldwijd veel onzekerheid, maar hij is optimistisch dat de Europese posities zullen blijven verschuiven naar sectoren met duurzame groeivooruitzichten: "We zijn niet naïef over de uitdagingen waarmee de regio te maken heeft. Deze uitdagingen komen tot uiting in lagere waarderingen ten opzichte van andere regio's. De verschuiving van de blootstelling aan de oude economie naar structureel groeiende sectoren, zou echter kunnen leiden tot een hogere, minder volatiele winstgroei. Dit zou op zijn beurt kunnen leiden tot een hogere waardering, hoewel dit enige tijd zal vergen.”