Verkiezingen VS: 'Verdeeld Amerikaans Congres minst wenselijke scenario'

Een verdeeld Amerikaanse congres als uitkomst van de verkiezingen is het minst wenselijke scenario voor beleggers. Dit lijkt echter werkelijkheid te worden nu een Blue Wave, waarbij de Democraten zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat binnenslepen, vermoedelijk niet langer aan de orde is.

Dit blijkt uit een rondgang langs verschillende vermogensbeheerders. Wat opvalt is dat president Donald Trump en zijn Republikeinse partij het beter gedaan hebben in de Amerikaanse verkiezingen dan op voorhand werd verwacht. Financiële markten wegen vooral af wat dit betekent voor het begrotings- en monetaire beleid.

‘De reactie van de financiële markten is veelzeggend’, stelt David Page, hoofd macro-research van AXA Investment Managers. “In aanloop naar de verkiezingen liep de kapitaalmarktrente op. Maar het rendement op Amerikaanse staatsleningen is weer wat gezakt, nadat de kans op door Democraten voorgestane extra overheidsuitgaven afnam. Ook de aandelenmarkten maakten een draai. Nadat ze aanvankelijk de kansen op belastingverhoging uitprijsden, kwamen koersen onder druk vanwege het vooruitzicht van een betwiste uitslag.”

Fabiana Fedeli, hoofd fundamentele aandelen van vermogensbeheerder Robeco, vreest dat de aanstaande president en Congres verschillend van kleur zijn: "Op het moment van schrijven kan het beide kanten opgaan. Dit geldt zowel voor de presidentsverkiezingen als voor het Congres. Totdat we een duidelijke overwinning hebben, en dit kan tot vrijdag duren, moeten we verwachten dat de markten volatiel zijn."

"Een president en Congres van dezelfde kleur zou positief zijn voor de markten, of het nu blauw of rood is”, schrijft Fedeli. “De markten houden niet van onzekerheid in de eerste plaats en een president met de steun van het Congres zou meer ruimte hebben beleid uit te voeren, inclusief een steunpakket.”

Ook het Britse Legal & General Investment Management (LGIM) benadrukt dat de impact van de verkiezingen vooral niet moet worden overdreven. Lars Kreckel, wereldwijd aandelenstrateeg bij LGIM, draait het nu meer om een mogelijk betwiste uitslag. "We zien drie mogelijke scenario's. Ten eerste duurt het een paar dagen om de stemmen te tellen, wat geen grote impact op de markten zou moeten hebben. Ten tweede, een juridische strijd als in het jaar 2000-stijl die tot in december loopt. De S&P 500-index daalde in die periode met 8%, hoewel een deel hiervan kon worden toegeschreven aan de bearmarkt die al aan de gang was. Met andere omstandigheden deze keer, zouden we verwachten dat de impact kleiner zal zijn.

Ten slotte is er volgens Kreckel het staartrisico waarbij de beslissing dichter bij de inauguratiedag komt en onbekend terrein betreedt. “Hoewel de onzekerheid aanzienlijk zou toenemen, zou de impact op de markt moeten worden beperkt door de beperkte impact die dit scenario zou hebben op de winst van de S&P 500."

Jack Janasiewicz, portfoliomanager bij de Franse vermogensbeheerder Natixis IM, wijst erop dat het slechtste scenario van enorme problemen bij de stembureaus met wijdverbreide sociale onrust is vermeden. “Het verliep relatief vlot. Het belangrijkste punt dat beleggers op dit moment niet over het hoofd mogen zien: het lijkt erop dat de Republikeinen de Senaat zullen behouden. Dit is waarschijnlijk veel belangrijker voor de financiële markten dan de uitkomst voor het presidentschap.” Dit betekent een patstelling voor de Green Deal, belastingverhogingen en meer fiscale maatregelen.

Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi stelt in een notitie dat onzekerheid over de timing van een verkiezingsbesluit en de daaruit voortvloeiende politieke instabiliteit de komende tijd zorgen voor meer volatiliteit. Amundi verwacht dat financiële markten zich na de verkiezingen snel zullen concentreren op de gezondheidszorg. ‘Het vermogen om snel een begrotingsstimulans door te voeren is de belangrijkste factor met gevolgen voor de economie en de financiële markten, vooral voor cyclische aandelen, grondstoffen en energie.’