Economie: België zal hard getroffen worden door tweede lockdown

Persbericht van Euler Hermes

Net als de andere landen van de eurozone zal België in het vierde kwartaal van 2020 een negatieve bbp-groei kennen als gevolg van de tweede lockdown. Volgens de prognoses van Euler Hermes ( Allianz ), wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeringen, zal ons land echter zwaarder getroffen worden dan de rest van de eurozone. Zo bedraagt de verwachte negatieve groei van het Belgische bbp in het laatste kwartaal van dit jaar -7,5%, tegenover -4,1% voor de eurozone.

België is niet alleen een van de landen die het hardst getroffen zijn door de tweede golf van Covid-19 op het gebied van gezondheid en zorg. Ook de economische impact zal zwaar zijn. Verschillende factoren verklaren dit: de duur van de lockdown (6 weken) en de aard van de genomen maatregelen, die drastischer zijn dan in andere landen. Volgens Euler Hermes is bijna 40% van de uitgaven van de consumenten in België gevoelig voor de Covid-19-beperkingen en zal 70% van het bbp geraakt worden door de lockdown.

Ed Goos, CEO van Euler Hermes BeLux: “De economische impact van de tweede lockdown schatten wij momenteel op 65% van de eerste lockdown. De kosten zullen verder oplopen door het ontbreken van perspectief als ook de kerstperiode in gevaar komt.”

Wat de eurozone betreft, zal de “lockdown 2.0" of "lockdown light" epidemische cycli volgen tot een terugkeer naar het normale niveau in 2022, wanneer een vaccin beschikbaar zal zijn. Deze nieuwe beperkingen zijn echter geen herhaling van het afgelopen voorjaar. Er zijn twee grote verschillen: het economische effect van de maatregelen op het bbp in het vierde kwartaal van 2020 zal naar verwachting in de meeste landen tot 60% minder groot zijn dan in het voorjaar, en het herstel na het einde van de tweede lockdown-golf zal in 2021 gematigder zijn.

Ook in België verwacht Euler Hermes een meer geleidelijke afbouw van de maatregelen dan na de eerste golf. Daardoor zullen de positieve effecten voor de economie pas later voelbaar zijn. Volgens de prognoses van de kredietverzekeraar zal zich dat niet vóór maart of april 2021 voordoen.

Ed Goos: "Als er tijdig een vaccin beschikbaar is, verwachten we nog steens een aanhoudende economische groei in België.” Volgens de laatste schattingen van Euler Hermes zal de groei van het Belgische bbp in 2021 naar verwachting 2,5 tot 3% bedragen, na een verwachte daling van -8,5% voor het hele jaar 2020.