Deutsche AM vooruitblik 2018: De rally is nog niet voorbij

“We verwachten in 2018 het negende jaar van economische upswing. De rally is nog niet voorbij”, zegt Stefan Kreuzkamp, Chief Investment Officer van Deutsche Asset Management (Deutsche AM) in de vooruitblik 2018 voor de kapitaalmarkten. De cyclus is ver gevorderd, stelt de beleggingsstrateeg, maar er is nog steeds ruimte voor de wereldeconomie en de aandelenmarkten om goed te blijven presteren.

Het afgelopen jaar beleefde slechts 3 procent van de landen wereldwijd een recessie, één van de laagste niveaus in jaren. De geïndustrialiseerde en opkomende landen hebben de markten positief verrast met goede economische data. Bovendien zullen de bedrijfswinsten in de Verenigde Staten, Europa, opkomende landen, Japan en China over 2017 allemaal tegelijk een tweecijferige groei laten zien, de eerste keer in tien jaar dat dit in al deze landen en regio’s tegelijk gebeurt.

Kreuzkamp verwacht komend jaar geen tegenwind van hogere inflatie of van een meer restrictief rentebeleid van centrale banken. Drie tot vijf centrale banken zullen in de nabije toekomst de rente waarschijnlijk verhogen, maar deze verhoging zal gematigd zijn. In Europa en Japan zal de stimulans doorgaan van het obligatie-opkoopprogramma, maar de afbouw van het ultra-ruime monetaire beleid is wel degelijk ingezet. Volgens Kreuzkamp zal het interessant zijn om te zien wie zich positioneert voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank. Vanuit de Amerikaanse Federal Reserve verwacht hij geen fundamentele veranderingen in het monetaire beleid na het aantreden van de nieuwe voorzitter, Jerome Powell.

Winstverwachtingen stuwen aandelen

De positieve economische ontwikkelingen zullen te zien zijn op de aandelenmarkten, zegt Andre Köttner, co-hoofd aandelen bij Deutsche AM, al voegt hij hieraan toe dat aandelen momenteel duur zijn. De stijging op de aandelenmarkten zal komend jaar doorgaan en gedragen worden door de verwachtingen van goede bedrijfswinsten. “Aandelenprijzen volgen de winsten”, aldus Köttner.

De belangrijkste stimulans in 2018 komt vanuit de technologiesector, de opkomende markten, Japan en Europa. Er is een grote vraag naar technologie en daarbij kan in de tweede helft van 2018 de financiële sector wel eens de sterkste sector blijken te zijn. In de VS is er het vooruitzicht van minder regulering, een renteverhoging en hogere dividenden. In Europa gaat de consolidatie door en de herstructurering werpt zijn vruchten af. Köttner verwacht wel dat de volatiliteit op de aandelenmarkten in 2018 zal toenemen. De positieve trend kan veranderen als bijvoorbeeld de inflatie plots negatief verrast, de economische groei in China tegenvalt of de belastinghervorming in de VS niet doorgaat. Beleggers zijn momenteel bereidt om veel risico te nemen en er kunnen in 2018 daarom plotse liquidaties van risicovolle posities plaatsvinden.

Christian Hille, hoofd multi asset, stelt dat diversificatie in deze fase van de cyclus het belangrijkste is. De modelportefeuille van Deutsche AM op het gebeid van multi asset heeft nu 40% obligaties, 45% aandelen en 15% alternatieve beleggingen. Volgens Hille zijn infrastructuur en goud goede aanvullingen voor de component alternatieve beleggingen en is zo’n gediversificeerde portefeuille goed gepositioneerd voor het nieuwe jaar.

In de obligatiemarkt zal er weinig veranderen komend jaar, stelt Bill Chepolis, hoofd vastrentende waarden voor de EMEA regio. De grootste kansen zijn volgens hem te vinden in bedrijfsobligaties en dollar-papier zal een hoger rendement geven dan euro-obligaties. De high yield obligaties zijn erg interessant en dit soort papier uit de opkomende markten biedt hoge rendementen en wordt gesteund door een sterke economische groei en lage inflatie.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.