T. Rowe Price: Amerikaanse aandelenmarkt steunt zorgwekkend veel op techreuzen

 • De concentratie op de Amerikaanse aandelenmarkt is de afgelopen jaren toegenomen, vooral door de sterke groei van een aantal techreuzen.
 • Dit heeft het beleggingsklimaat effectief veranderd. Succes hangt nu grotendeels af van het nemen van de juiste beleggingsbeslissingen over een kleine groep dominante bedrijven.
 • De waarderingsniveaus zijn volgens T. Rowe Price op langere termijn onhoudbaar. Er zal een terugkeer naar meer normale niveaus moeten plaatsvinden.

  De sterk geconcentreerde Amerikaanse aandelenmarkt is zorgwekkend, meent Taymour Tamaddon, Portfolio Manager, US Large Cap Growth Equity Strategy bij T. Rowe Price . De bredere markt is kwetsbaar geworden voor de prestaties van een klein aantal zeer dominante mega-bedrijven. De top 10 van de S&P 500-index vertegenwoordigt nu bijna 30% van de totale indexwaarde. Het beeld is nog grimmiger voor de Russell 1000 Growth Index, met bijna de helft van de gehele indexwaarde geconcentreerd in de 10 grootste fondsen. De grote marktconcentratie creëert ook uitdagingen voor het identificeren van alpha-kansen in het Amerikaanse large-cap-universum.

  Inzicht in de risico's door te bepalen waar de groei vandaan komt

  Bij het overwegen van de mogelijke risico's van een verhoogde marktconcentratie zijn er twee belangrijke vragen die moeten worden gesteld. De eerste is: hoeveel van de stijging van de indexconcentratie is het gevolg van de natuurlijke groei van bedrijven ten opzichte van bedrijven die een hogere weging in de index hebben gekregen? Binnen de Russell 1000 Growth Index bijvoorbeeld zijn bepaalde bedrijven de afgelopen jaren aanzienlijk hoger gewogen, simpelweg vanwege hun hogere aandelenkoers. Apple is misschien wel het beste voorbeeld van een dergelijk concentratie-effect. Amazon daarentegen is een aandeel dat slechts een relatief bescheiden stijging heeft gekend als gevolg van de herweging van de index en in plaats daarvan is gedreven door de onderliggende groei van de omzet en de winst.

  De tweede vraag is of de concentratie wordt aangezwengeld door een divergentie in de multiples van de betrokken bedrijven. Het punt hier is dat de marktconcentratie zelf niet noodzakelijkerwijs een probleem is - het wordt problematisch wanneer het wordt gedreven door een klein aantal bedrijven die hun gewicht binnen de index alleen maar vergroten door meervoudige expansie, in plaats van als gevolg van een daadwerkelijke verbetering van de onderliggende kasstromen of winst. Dit is het scenario dat we op dit moment beginnen te zien, en dat is volgens Tamaddon reden tot bezorgdheid.

  Het nemen van de juiste beslissingen wordt steeds belangrijker

  Een sterk geconcentreerde markt biedt een heel ander beleggingsklimaat dan een meer genormaliseerde, gediversifieerde markt. In een normale omgeving gaat het er bij beleggen om dat in de hele markt gemiddeld meer beleggingsideeën goed uitpakken, dan slecht. Echter, wanneer bepaalde aandelen zeer grote wegingen krijgen binnen de benchmark, veranderen de regels van het spel. In plaats van een spel van gemiddelden, draait het bij het krijgen van succes veel meer om het nemen van de juiste beslissingen over een kleinere groep grote bedrijven. In de huidige omgeving betekent dit dat het nemen van de juiste beslissingen over de FAAMG's in de komende drie tot vijf jaar van het grootste belang is.

  Welke van de huidige leidende large-caps kunnen blijven uitblinken?M

  Kunnen de large-cap groeibedrijven die de afgelopen vijf tot tien jaar hebben uitgeblonken, de komende vijf tot tien jaar de markt blijven leiden? Door de dominante posities van de twee techgiganten Alphabet en Facebook , denkt Tamaddon dat ze waarschijnlijk marktaandeel zullen blijven winnen en meer waarde zullen toevoegen via gerichte reclame voor de bedrijven die hun diensten afnemen. Deze vooruitzichten houden natuurlijk geen rekening met mogelijke externe factoren, zoals veranderingen in de regelgeving. Zo is er de laatste tijd in Europa een discussie ontstaan over de mogelijkheid dat bepaalde bedrijven hun gegevens over gebruikers moeten delen met derden in een poging om het speelveld gelijk te trekken.

  Elders heeft Amazon aangetoond dat het in staat is zichzelf opnieuw uit te vinden en nieuwe gebieden van groei en dynamiek te vinden. Tamaddon meent dat de enorme logistieke mogelijkheden van Amazon een betekenisvolle groeimotor op de lange termijn kan zijn. Bovendien kan de reclamebranche van Amazon , hoewel nog steeds zeer klein in vergelijking met Alphabet en Facebook , nog steeds groeien.

  Tamaddon denkt dat er een natuurlijke grens is aan het marktaandeel dat Apple als hardwarebedrijf in de mobiele telefonie-markt kan behalen. Als Apple net zo succesvol wil blijven als het is geweest, zal het in het komende decennium een nieuw product moeten ontwikkelen in een nieuw marktgebied, vergelijkbaar met wat het heeft bereikt met de iPad en de Apple-watch. Apple moet ofwel een nieuw product of een nieuwe dienst ontwikkelen dat we nu nog niet kennen, ofwel een groot succes boeken met het onlangs gelanceerde Apple TV-streamingplatform.

  Deze waarderingsniveaus zijn onhoudbaar

  Hoewel het concentratierisico geen nieuw marktfenomeen is, is het wel acuter geworden in de huidige Amerikaanse aandelenmarkt, vanwege de geweldige prestaties van een handvol grote groeibedrijven binnen de consumenten-, media- en technologiegerelateerde sectoren. Het succes van deze bedrijven wordt bepaald door krachten die de economie en de markt opnieuw vormgeven. Door innovatie en ontwrichting van traditionele bedrijfsmodellen nemen zij snel marktaandeel over van gevestigde marktspelers en plaatsen zij waarderings- en concentratieoverwegingen in een geheel nieuwe context.

  T. Rowe Price meent dat in de afgelopen maanden de waarderingscijfers van de groeibenchmarks zijn gegroeid naar niveaus die op langere termijn onhoudbaar zijn. Het kan niet anders of op een bepaald moment vindt een terugkeer naar meer normale waarderingsniveaus plaats. In de tussentijd zijn er nog altijd goede groeikansen, maar beleggingssucces zal grotendeels afhangen van het nemen van de juiste grote beslissingen ten aanzien van de index-zwaargewichten.