Jupiter blijft toch positief over vastrentende waarden

Ariel Bezalel, Head of Strategy, Fixed Income bij Jupiter Asset management blijft positief ten aanzien van obligaties, ondanks hun lage rendement. Hij is ervan overtuigd dat het economisch klimaat deflatoir en niet inflatoir is. De vooruitzichten voor het economisch herstel lijken te zijn verslechterd, en om de inflatie te laten stijgen, zal de conjunctuur zich sterk moeten herstellen. Daarnaast zal de enorme stijging van de schulden door de crisis waarschijnlijk nog enige tijd een rem op de economie blijven zetten.

Lage rente houdt nog wel even aan

In het begin van het jaar was Bezalel vrij voorzichtig ten aanzien van bedrijfsschuld, maar vanaf maart werd hij geleidelijk positiever over high yield en investment grade. Zoals hij toen ook al dacht, verwacht hij nu ook niet dat de rente snel zal stijgen en de centrale banken lieten in maart en april al zien dat ze hun schouders onder de schuldmarkt zullen zetten als dat nodig is. Juist daarom zijn Investment grade en high yield obligaties aantrekkelijk, maar de kredietanalyse moet dan wel op orde zijn. De economische groeivooruitzichten zijn nog steeds uitdagend en dat laat veel bedrijfsmodellen er zeer twijfelachtig uitzien, met name bedrijven die sterk blootgesteld zijn aan de economische cyclus en bedrijven met een hoog hefboomeffect. In de VS zijn de wanbetalingspercentages gestegen en dat zal voorlopig zo blijven.

Het is belangrijk om bedrijven te kiezen met het juiste bedrijfsmodel en de juiste hefboomwerking om een lange periode van economische volatiliteit door te komen. Zo hebben sommige fastfood- en levensmiddelenbedrijven, supermarkten, pharma en televisiestreamingdiensten tijdens de Covid-19-periode een hoge vlucht genomen.

Beleggers in wereldwijde flexibele obligaties hebben ook een scala aan instrumenten beschikbaar. Dat zijn onder meer credit default swaps om het risico te beperken, staatobligaties met een AAA-rating en het gebruik van valuta als hedge. Bezalel blijft de voorkeur geven aan AAA-staatsobligaties omdat hij meent dat de kans op een deflatoire schok groter is dan een inflatoire schok. Het lijkt erop dat Covid-19 nog een tijdje bij ons zal blijven en de pandemie heeft al veel littekens in de wereldeconomie achtergelaten.

Interessant: Amerikaanse, Australische, Chinese en Russische staatsobligaties

Amerikaanse en Australische staatsobligaties zijn interessant. Langlopende Australische staatsobligaties zijn aantrekkelijk vanwege de mogelijkheid voor verdere versoepeling door de Australische centrale bank van het land.

Chinese staatsobligaties met een looptijd van tien jaar zijn een van de weinige staatsobligaties die vandaag de dag een positief reëel rendement van ongeveer 3% bieden. Russische staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar in lokale valuta bieden een rendement van meer dan 5%. Rusland heeft een aantal grote problemen, waaronder demografische, en Bezalel denkt dat de rente daar in de loop van de tijd lager zal komen te staan, zodat er potentieel voor vermogensaanwas zou kunnen ontstaan.

Bezalel meent dat het binnen het huidige monetaire kader moeilijk zal zijn om de inflatie aan te jagen, en daarom blijven volgens hem de gunstige vooruitzichten voor staatsobligaties en bedrijfsschuld intact. Flexibiliteit zal cruciaal zijn in wat ongetwijfeld een uitdagende macro-omgeving zal zijn in de komende 3 tot 5 jaar, en wereldwijde flexibele obligatiestrategieën bieden de instrumenten om in dat klimaat te manoeuvreren.