Schroders Outlook 2018: Groei en inflatie trekken aan, het Goudlokje-scenario vervaagt

Keithwadeschroders
Keith Wade

De wereldeconomie groeit op het hoogste tempo sinds 2011 en die opleving verloopt in toenemende mate wereldwijd synchroon. Reden genoeg voor Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders , om de wereldwijde groeiverwachtingen naar boven bij te stellen tot 3,2% in 2018. Na die piek zakt de groei af tot 3% in 2019.

Verliest Goudlokje haar glans?

De grote vraag is of de robuuste opleving ook de inflatie zal aanjagen en dus een krapper monetair beleid met zich meebrengt. Tot nu heeft de versnelling in activiteit nog niet geleid tot een hogere inflatie, maar het is de vraag of het Goudlokje-scenario - waar een hogere groei gepaard gaat met een lage inflatie - blijft bestaan.

De wereldwijde economische opleving betreft zowel de ontwikkelde als de opkomende economieën. De groeiverwachting voor 2018 voor de Amerikaanse economie is verhoogd van 2% naar 2,5%, voor de eurozone van 2% naar 2,3% en voor Japan van 1,5% naar 1,8% (voorheen 1,5%). De groeiprognose voor opkomende markten is bijgesteld naar 4,9% (was 4,8%).

De inflatieverwachtingen voor 2018 heeft Wade licht verhoogd naar 2,3%, veroorzaakt door hogere olie- en grondstoffenprijzen en door een stijging van de producentenprijzen. Wade denkt dat cyclische krachten de inflatie in de VS weer richting de 2% stuwen. De vertraging tussen groei en inflatie is aanzienlijk en de opleving van de economische activiteit in 2017 steunt een versnelling van de inflatie in 2018. Daarom meent Wade dat de Goudlokje-omstandigheden wegebben en de wereldeconomie in een situatie komt van sterkere groei, maar ook hoger dan verwachte inflatie.

Monetair beleid kantelt naar verkrapping

Dit betekent dat het monetaire beleid kan verkrappen. In de VS voorspelt Wade drie renteverhogingen in 2018 na een rentestap deze maand. De beleidsrente staat eind 2017 op 1,5% en eind 2018 op 2,25% om in 2019 nog een laatste keer verhoogd te worden tot 2,5%.

Ook voor de ECB voorspelt Wade een krapper beleid dan de meeste mensen verwachten. Groei en inflatie zullen robuust genoeg zijn om het beleid van kwantitatieve verruiming al in september 2018 te beëindigen. In 2019 is dan een eerste renteverhoging in Europa te verwachten.

De Japanse centrale bank staat ook voor een beleidsverandering. De Bank of Japan zal de doelstelling voor de tienjaarsrente verhogen als gevolg van een robuuste economische groei. Het is een gematigde stap, maar deze zal door de markten wel ervaren worden als een kantelpunt richting een krapper beleid.

Reflatiescenario's

Wade heeft de scenario’s voor de wereldeconomie aangepast aan de staartrisico’s die hij signaleert in de wereldeconomie. Het reflatiescenario, ‘global trade boom’, resulteert in een sterkere groei en inflatie. De opleving zal leiden tot een verhoging van de grondstoffenprijzen. Het ‘American fiscal reflation’-scenario voorziet in een budgettaire impuls met forse belastingverlagingen en hogere infrastructuuruitgaven, waardoor de inflatie stijgt. De effecten van het ‘American fiscal reflation’-scenario doen zich vooral in de VS voor.

Een sterkere economische activiteit is ook een kenmerk van het ‘productivity revival’-scenario, hoewel hierbij de inflatie niet versnelt omdat de extra groei wordt opgevangen door een hogere productiviteit. Er zijn de laatste tijd bemoedigende tekenen dat de productiviteit in de VS verbetert en dit scenario gaat ervan uit dat het in de prognoseperiode doorzet.

Risico’s: deflatie en stagflatie

Aan de andere kant hanteert Wade twee scenario's die de wereldeconomie in een deflationaire richting kunnen brengen: ‘secular stagnation’ en ‘bond yields surge’. In het eerste scenario neemt de huidige cyclische opleving af en valt de wereldeconomie terug in een zwakke deflatoire trend. Hoewel dit onwaarschijnlijk lijkt, is het belangrijk om te beseffen dat er nog wel nog altijd sprake is van aanzienlijke structurele tegenwind voor de wereldwijde economische groei (bijvoorbeeld hoge schuldniveaus en verslechterde demografische gegevens). Het ‘bond yields surge'-scenario ziet een scherpe verkrapping van de financiële omstandigheden, aangezien de Fed en ECB hun QE-beleid afwikkelen, wat leidt tot een deflatoire omgeving.

Twee scenario's hebben een stagflatoire uitkomst (zwakke groei, maar oplopende inflatie): 'inflation accelerates' en ‘protectionism rises’. Zoals de naam al doet vermoeden, voorziet het 'inflation accelerates'-scenario in een hogere inflatie maar een langzamere economische groei, doordat centrale banken het beleid in reactie hierop verkrappen. In het ‘protectionism rises’-scenario verhogen landen hun handelstarieven als reactie op het toegenomen protectionisme. Dit resulteert op zijn beurt in een vertraging van de economische activiteit en een hogere inflatie naarmate handelsprijzen en invoertarieven stijgen.

Van Goudlokje naar reflatie

2017 werd gekenmerkt door een combinatie van gestage groei en lage inflatie: een ‘Goudlokje’-scenario. Dit lijkt in 2018 te veranderen. Voor volgend jaar verwacht Wade dat de inflatie hand in hand zal oplopen met een groeiende economie en een krapper monetaire beleid. Volgens de scenario-analyse van Schroders zijn de risico's eerder gericht op reflatie dan op een deflatoire omgeving gezien een verhoogde kans op budgettaire ondersteuning en een mogelijke wereldwijde groei van de handel.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.