DWS: Ook ontwikkelingsbanken moeten Principles for Responsible Investment ondertekenen

Ontwikkelingsbanken, die vooral bekend staan als investeerders in infrastructuur en ontwikkeling, richten zich tegenwoordig ook op het financieren van de overgang naar een CO2-arme economie. Als deze banken hun beleid afstemmen op het klimaatakkoord van Parijs, betekent dat een enorme stap voorwaarts voor de verduurzaming van economie en samenleving. Dat zegt vermogensbeheerder DWS in zijn ‘Grafiek van de Week’.

Bekende ontwikkelingsbanken zijn die van Frankrijk (AFD), de Duitse KfW en de China Development Bank. Als zij hun krachten bundelen, kunnen ze volgens vermogensbeheerder DWS veel impact maken.

Deze maand kwamen voor het eerst 450 ontwikkelingsbanken bij elkaar tijdens een financiële topconferentie om te praten over de covid-19-crisis, de klimaatverandering en de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling (SDG’s). Samen hebben ze 11,2 biljoen dollar aan beleggingen en investeren ze 2,3 biljoen dollar per jaar – ongeveer 10 procent van alle investeringsleningen die publieke en private instellingen jaarlijks verstrekken.

“Als ontwikkelingsbanken hun strategieën, bedrijfsprocessen en leenregels afstemmen op het Klimaatverdrag van Parijs en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, is dat voor klimaatactivisten een ontwikkeling om heel enthousiast van te worden”, zegt Michael Lewis, hoofd ESG Thematic Research bij DWS .

Van de 450 leden komt 29% uit Azië, gevolgd door Europa (23%), Latijns-Amerika (22%) en Afrika (21%). De vijftig grootste ontwikkelingsbanken vertegenwoordigen 90% van het totale vermogen. Deze samenwerking lijkt op het in 2017 opgerichte "Network for Greening the Financial System", dat van acht leden is gegroeid naar 75 centrale banken en 13 toezichthoudende autoriteiten uit de hele wereld[1].

Lewis: "Nu een klein maar groeiend aantal centrale banken de Principles for Responsible Investment (PRI) heeft ondertekend, zou het een goede vervolgstap zijn als ontwikkelingsbanken dat ook doen. Het ondertekenen van de PRI zou dan bestendigen wat de ontwikkelingsbanken tijdens hun top deze maand hebben afgesproken: het toepassen van ESG-principes bij hun ivesteringen.”

Ontwikkelingsbanken