T. Rowe Price: Drie opstekers voor waardebeleggers in 2021

Drie ontwikkelingen kunnen in 2021 gunstig uitpakken voor waardebeleggers: economisch herstel door de komst van een vaccin, forse stimuleringsmaatregelen van de nieuwe Amerikaanse overheid en aandacht voor extreme marktconcentratie van groeiaandelen. Een coronavirusvaccin is de sleutel tot betere aandelenprestaties op korte termijn, maar op lange termijn is waarschijnlijk ook inflatie nodig om een meer duurzame stijlrotatie van groei- naar waardebeleggen te bewerkstelligen.

De groei-waarde discussie intensiveerde naarmate de dominantie van groeiaandelen over waardeaandelen tijdens de coronaviruspandemie snel toenam en waardebeleggen uit de gratie raakte bij beleggers. Sebastien Mallet, Portfolio Manager, Global Value Equity Strategy, bij T. Rowe Price , voelt dat de dynamiek nu aan het veranderen is. Volgens hem zijn er drie ontwikkelingen die in 2021 gunstig kunnen uitpakken voor waardebeleggers.

Value beleggen

Post-coronavirus economisch herstel stuurt cyclische aandelenprestaties aan

Mallet meent dat de wereldeconomie zich momenteel in een mini-"W-vormig" herstel bevindt. Een kortstondig herstel na de eerste golf is onderbroken door een heropleving van het aantal besmettingen in de VS en Europa waardoor de PMI’s terugliepen.

Waarschijnlijk zal er verbetering optreden in het eerste kwartaal van 2021. Het aantal besmettingsgevallen kan teruglopen of in ieder geval beter beheersbaar worden, terwijl het recente nieuws van Pfizer en Moderna over potentiële vaccins de weg uit de pandemie zou kunnen versnellen. Het optimisme is op dit moment buitengewoon hoog, en dat zou kunnen verbleken, maar uiteindelijk zal een vaccin dat effectief werkt, helpen het economisch herstel te stimuleren. Daar zouden de cyclische aandelen van kunnen profiteren.

Nieuwe Amerikaanse overheid gaat volop stimuleren

De verkiezingsoverwinning van Biden zal een aantal ontwikkelingen in gang zetten die positief kunnen uitpakken voor waardebeleggen. Tot de mogelijke beleidsmaatregelen behoren het verminderen van de onzekerheid op handelsgebied (essentieel voor het herstellen van de wereldwijde groei, meer budgettaire stimulansen, een potentieel zwakkere Amerikaanse dollar en een substantiëler reflatiebeleid. Mallet verwacht dat Biden voorrang zal geven aan extra begrotingsuitgaven om de economie te stimuleren. Hij verwacht ook hogere uitgaven voor infrastructuur, naast de mogelijkheid van hogere vennootschapsbelastingen.

Daarnaast ziet Mallet ook dat de argumenten voor een onconventioneler beleid ter ondersteuning van de economische groei ook aan kracht hebben gewonnen. De moderne monetaire theorie stelt dat regeringen het budgettair beleid moeten aanwenden om volledige werkgelegenheid te genereren. Door de geleidelijke afbrokkeling van de onafhankelijkheid van de centrale bank is het huidige klimaat waarschijnlijk gunstiger voor helikoptergeld dan enkele jaren geleden.

Waardeaandelen zijn onder grote druk komen te staan omdat de economische onzekerheid beleggers ertoe heeft aangezet hun tijdshorizon te verkorten, zich te richten op seculiere winnaars en cyclische aandelen te vermijden. Angst en onzekerheid hebben er ook toe geleid dat beleggers de voorkeur hebben gegeven aan groeiaandelen tijdens de herstelrally, zonder rekening te houden met hun waardering.

De extreme en bijzondere focus van de markt op seculiere groei en een extreme afkeer van cyclische risico's hebben echter bijgedragen aan de vernauwing van het marktleiderschap. De FAANG's zijn de markt geworden! Deze marktconcentratie is een punt van zorg geworden en zal naar verwachting niet kunnen blijven voortduren.

Het idee dat de grootste bedrijven van tegenwoordig - voornamelijk Amerikaanse technologiebedrijven - het komende decennium zullen blijven domineren, moet met de nodige voorzichtigheid worden bekeken. Zelden slagen dezelfde bedrijven, of zelfs economieën, erin om een dergelijke dominantie te behouden.

Er komen betere tijden aan

Hoewel veel van de trends die de outperformance van groeiaandelen aanjagen, kunnen aanhouden, meent Mallet dat waardeaandelen op dit moment een aanzienlijk opwaarts potentieel bieden. De volwassenheid, de beperktheid en de omvang van de huidige groeicyclus en het debat over de mogelijkheden voor een meer inflatoire en interventionistische wereld, suggereren dat er een verandering op komst is.

De sleutel tot het ontsluiten van kortetermijnprestaties is een coronavirusvaccin, terwijl voor een meer duurzame stijlrotatie waarschijnlijk inflatie nodig is. Belangrijk is dat, met waarderingsverschillen tussen waarde en groei op dit moment op extreme niveaus, een duurzame verandering niet essentieel is om betere beleggingsrendementen voor waardeaandelen te zien. Cruciaal is dat de kwaliteit en de kwantiteit van de kansen die op dit moment beschikbaar zijn voor waardebeleggers niet eerder zo overtuigend zijn geweest.