LGIM: Positieve vooruitzichten voor schuldpapier opkomende markten in 2021

De wereldwijde economie herstelt langzaam maar zeker van de gevolgen van de coronapandemie. Deze beïnvloedde ook de balansen van opkomende landen, zij het in mindere mate dan ontwikkelde landen. “Wij zijn van mening dat deze, maar ook andere factoren positieve vooruitzichten bieden voor schuldpapier uit opkomende landen in 2021”, stelt Head of Emerging Markets Debt Uday Patnaik van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM).

Zo wordt de economische groei van opkomende landen geraamd op 6%, ruim 2%. hoger dan de groei van ontwikkelende economieën. Exportvolumes stijgen er naar verwachting met 9,5%, wereldwijd ligt dat niveau in 2021 op 8%.

Biden

Van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden verwacht Patnaik een meer inclusieve en multilaterale benadering richting andere landen. “Dit zou moeten leiden tot een wederopbouw van Amerikaanse allianties, lagere handelsspanningen en een afname van Twitter-diplomatie, hetgeen de volatiliteit op de financiële markten verlaagt”, schrijft Patnaik.

Beleid

Monetair en budgettair beleid leidde tot een scherpe stijging van schulden met een negatieve rente. Die bedragen wereldwijd inmiddels $17 biljoen, het dubbele van het niveau van maart 2020. Patnaik verwacht dat deze situatie nog enige tijd duurt, hetgeen inflows richting opkomende markten in 2021 zal blijven ondersteunen.

Centrale banken balansen

Daarnaast zijn waarderingen in opkomende markten aantrekkelijk, met name in het high yield-segment. Patnaik: “Terwijl lagere nominale begrotingstekorten leiden tot lagere volumes aan obligatie-uitgiften, zullen de cashflows in opkomende markten waarschijnlijk hoger zijn, met grotere afschrijvingen en rentebetalingen die in 2021 aan beleggers worden terugbetaald.”

Dollar

Tenslotte pakt de zwakkere dollar positief uit voor opkomende markten. “Zowel de Fed als de ECB zet naar verwachting het QE-programma voort tot een stevig herstel te zien is. Dit zou de dollar en de vooruitzichten voor de euro moeten drukken en derhalve ondersteunend moeten zijn voor de valuta's van opkomende markten”, besluit de LGIM-specialist.