T. Rowe Price: Markten schieten door in hun optimisme

De Amerikaanse verkiezingen naderen hun ontknoping en de financiële markten de hoogste stand ooit. Dat laatste is verrassend gezien de waarschijnlijkheid dat de verkiezingsuitslag leidt tot een verdeeld Congres, een politieke impasse en tegenvallende bugettaire stimulering. De verrassing wordt alleen maar groter als je kijkt naar de coronavirusgolf die over Europa en de VS raast en lockdowns in zijn kielzog achterlaat. Hoe zijn de markten hier gekomen en waar gaan ze nu heen, vraagt Nikolaj Schmidt, Chief International Economist van T. Rowe Price zich af.

Opdoemende lockdowns en positief marktsentiment vormen een vreemde combinatie

De markten verkeren in een opperbeste stemming sinds de aankondiging van Pfizer dat haar toekomstige coronavirusvaccin een immuniteitseffectiviteit van 94% oplevert. Beleggers lijken bereid om voorbij de volatiele economische data en de ingrijpende lockdowns te kijken die volgden op de tweede uitbraak van het virus. Of dat terecht is, valt nog te bezien, maar vooralsnog lijkt het onwaarschijnlijk dat de uitbraak van de tweede golf het financiële systeem zal beschadigen, in ieder geval niet in die mate zoals we eerder in het jaar hebben meegemaakt. Bovendien zal de huidige uitbraak, gezien de ontwikkelingen op het vaccingebied waarschijnlijk de zwanenzang van het coronavirus zijn.

De combinatie van een tweede coronavirusuitbraak en marktoptimisme zijn reden voor Schmidt om voorzichtig te zijn. Economen hebben hun groeiverwachtingen voor de eurozone voor het vierde kwartaal van 2020 aanzienlijk verlaagd, en hij is er niet optimistisch over dat de VS het beter zal gaan doen, omdat de beleidsmakers daar nog steeds te lichtzinnig over het virus denken. Schmidt is sceptisch over de opvatting dat de lockdowns van korte duur zullen zijn en gevolgd zullen worden door een sterke opleving.

Uitblijven belastingverhoging is uiteindelijk niet positief

Schmidt meent dat de combinatie van een snelle groeivertraging, een leeglopend monetair beleid, een schuchtere Amerikaanse budgettaire respons, en bedrijven die een jaar lang hebben geworsteld om hun hoofd boven water te houden, voorzichtigheid rechtvaardigt – Echter, markten zijn sinds de Amerikaanse verkiezingen in een hosanna-stemming.

Als econoom is hij meer bezorgd over de ontbrekende budgettaire agenda in de VS dan dat hij het toejuicht dat Biden waarschijnlijk niet in staat zal zijn om de belastingen te verhogen. De economie is uiteindelijk niet gebaat bij een gebrek aan belastinginkomsten die de hogere uitgaven moeten compenseren. Het risico van een double-dip recessie is de afgelopen maand ongetwijfeld toegenomen.

Al met al doemen er in de komende kwartalen immense uitdagingen op. Het achter de hand houden van beleggingskapitaal kan een wijs besluit zijn.