Vanguard: Komend decennium rendement van 5 tot 7 procent

De coronapandemie is nog niet voorbij, maar dankzij de succesvolle ontwikkeling van nieuwe vaccins is de weg naar economisch herstel duidelijk zichtbaar, aldus Peter Westaway, hoofdeconoom en Shaan Raithatha, econoom bij Vanguard in de vooruitblik op het komende jaar.

Gezondheid wordt de belangrijkste economische motor in 2021. Naarmate vaccins worden uitgerold en meer mensen beschermd zijn tegen het virus, pakken consumenten hun normale sociale activiteiten weer op, waardoor de productie en de werkgelegenheid zich kunnen herstellen tot het niveau van voor de pandemie.

Inflatierisico's

Centrale banken wereldwijd zullen de rente laag houden. Overheidsuitgaven om de risico's in verband met de werkgelegenheid en de solvabiliteit van het bedrijfsleven en de huishoudens te beperken spelen ook een belangrijke rol bij het ondersteunen van het herstel.

Gezien deze vastberaden beleidsreactie ziet het ernaar uit dat de inflatie in de ontwikkelde markten volgend jaar stijgt naarmate de factoren die dit jaar de prijzen hebben gedrukt, beginnen om te buigen – zoals dalende olieprijzen, verlaging van btw-tarieven en de vergroting van de output gaps. Een blijvende significante inflatiedruk is echter onwaarschijnlijk. De bekende structurele tegenwinden vanwege technologische ontwikkeling en de beperkte onderhandelingskracht van werknemers zullen zich na verloop van tijd waarschijnlijk opnieuw doen gelden.

Gevolgen voor de markt

Tegen deze economische achtergrond verwacht Vanguard positieve maar bescheiden rendementen voor de aandelenmarkten op de middellange tot lange termijn. Gemeten in pond denken we dat aandelen wereldwijd de komende tien jaar een beleggingsrendement van 5 tot 7 procent op jaarbasis zullen opleveren voor beleggers.

Daarbij zullen de trends die zo bepalend waren voor het afgelopen decennium, verdwijnen. Vooral dankzij de lagere waarderingen zullen de aandelenmarkten in zowel het Verenigd Koninkrijk als de eurozone beter gaan presteren dan de hoogvliegende Amerikaanse aandelenmarkt, die de wereldwijde aandelenrally van de afgelopen jaren grotendeels heeft aangedreven. Vanuit het perspectief van de Britse belegger liggen de verwachte rendementsverwachtingen op jaarbasis voor de Britse aandelenmarkt tussen 6,4 en 8,4 procent, wat meer is dan de verwachte 4,5 tot 5,5 procent rendementsverwachting voor de wereldwijde aandelenmarkt exclusief de Britse markt.

Aangezien de economische groei en de inflatie nog langer laag blijven, blijven de obligatierentes de komende jaren gematigd. Maar obligaties behouden hun diversificatievoordelen in een evenwichtige portefeuille omdat ze de risico's van scherpe dalingen aan de aandelenkant compenseren. Ook in 2021 blijft het belangrijk om beleggingen te spreiden over verschillende activa en markten.