Schroders vooruitzichten 2021 : private assets

Beleggers kiezen in hun zoektocht voor meer rendement vaker voor private assets. De specialisten van Schroders verwachten dat die trend volgend jaar zal aanhouden, maar de aantrekkelijkste kansen liggen in moeilijk bereikbare sectoren die veel specialisme vereisen.

Naar verwachting zal er ook volgend jaar meer kapitaal naar private markten vloeien. De komende vijf jaar zullen deze markten in omvang verdubbelen. In 2021 voorspelt Schroders ruimte voor expansie, de beleggers worden aangetrokken door de hogere rendementen in deze markten.

Private equity - Nils Rode, CIO, Schroders Adveq

Rodenils
Nils Rode
Zowel tijdens de grote financiële crisis van 2008-2009 en opnieuw tijdens de coronacrisis zijn de private equity-markten stabiel gebleven. Boekten de aandelenmarkten in het eerste kwartaal een negatief rendement van 20%, private equity beperkte de correctie tot de helft. Durfkapitalisten presteerden nog beter. Bij deze beleggingsklasse is het belangrijk om een langetermijnvisie te hebben.

Op de langere termijn zijn de verschillen in demografische ontwikkeling en groei in de wereld groot. Daar kan private equity beter op inspelen, met name in een klimaat van ultra-lage rente. Private equity kan ook beter inspelen op niet-economische trends. Naast financiële doelen, is private equity - door de langetermijnbenadering en controle - ook in staat ESG-doelen na te streven.

Maar te veel kapitaal is het grote risico in deze markt. De illiquiditeitspremie neemt af. Daarom pleit Rode ervoor om te focussen op een complexiteitspremie, die gevonden wordt in gespecialiseerde en moeilijk toegankelijke segmenten van de private equity-markten. Als voorbeelden noemt hij onder meer kleinere buyouts, biotechnologie in een beginfase en binnenlandse investeringen in Azië en China.

Impact Investment - Philipp Müller, CEO, BlueOrchard

Phillip m%c3%bcller
Philipp Müller
Opkomende markten hebben het in de coronacrisis veel beter gedaan dan gedacht. De vrees bestond dat deze markten hard geraakt zouden worden door de gevolgen van de pandemie. Maar over het algemeen waren de reacties van de opkomende markten op de pandemie effectief. Desondanks zullen er blijvende gevolgen zijn: de armoede is toegenomen en de arbeidsmarkten zijn beschadigd. Hoe managers reageren op een wereld die langzaam normaliseert, is cruciaal voor de naijl-effecten van corona.

Müller wijst op microfinancieringsinstituten die de crisis goed hebben doorstaan. Zij wisten liquiditeit en kapitalisatie op peil te houden. ‘Impact bonds’ lijken aantrekkelijk ten opzichte van investment grade schuldpapier uit ontwikkelde markten. Selectie is echter een voorwaarde om waarde te vinden. De markten voor social impact en groene obligaties groeien en daarmee ook de kansen. Langetermijnthema’s blijven een rol spelen, zoals de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande investeringen in infrastructuur en duurzame energie.

Infrastructuur - Jerome Neyroud

Jerome neyroud
Jerome Neyroud
De coronacrisis heeft enkele kernthema’s extra voor het voetlicht gehaald. Denk aan de reductie van CO2-uitstoot en de digitalisering. Infrastructuur zal een significante rol spelen bij beleggingen in duurzame energie en elektrisch vervoer. Daarnaast moet bestaande infrastructuur verbeterd worden. Digitale infrastructuur is ondertussen net zo essentieel voor het dagelijks leven als water of elektriciteit, door de verschuiving naar meer werken vanuit huis. De digitalisering heeft ook een impact op hoe we reizen. Maar infrastructuurbeleggingen hebben een horizon van zo’n 20 jaar.

Daarom kunnen zij beter hindernissen overwinnen dan beleggingen met een cyclus van 5 jaar. De lage rente maakt dat infrastructuurbeleggingen een aantrekkelijke cashflow kunnen genereren voor beleggers die aan chronisch rendementsgebrek lijden.