T. Rowe Price: Outlook China 2021 - Herstel zet door,

 • Het economisch herstel van China van het coronavirus is niet onopgemerkt gebleven. Het is de eerste grote economie waar zowel de vraag als het aanbod bijna genormaliseerd zijn.
 • Het 14e vijfjarenplan richt zich op het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige groei door binnenlandse vraag, innovatie en hervormingen te stimuleren.
 • Hoewel de VS en China strategische concurrenten blijven, kan meer dialoog de risico's beter beheersen, waardoor de economische betrekkingen kunnen verbeteren.
 • T. Rowe Price is positief over de vooruitzichten voor Chinese aandelen in 2021, als naar verwachting een meer consumentgericht herstel zich aandient.

  Sinds afgelopen zomer leidt China het wereldwijde economische herstel. Wenli Zheng Portfolio Manager, China Equities bij T. Rowe Price , ziet hiervoor drie oorzaken: (1) na een vroege, maar korte lockdown, heeft China forse stimuleringsmaatregelen getroffen die de economische groei stevig hebben aangezwengeld in de tweede helft van 2020; (2) na de lockdown herstelde de woningbouw zich verrassend snel; en (3) de Chinese export presteerde beter dan verwacht, zelfs toen de wereldhandel bleef verzwakken. Een gevolg van het vroege herstel van China is dat de verwachtingen van een nieuwe stimulans zijn getemperd. Tegelijkertijd zijn er geen tekenen dat de regering het beleid voortijdig zal aanscherpen. Het lijkt er eerder op dat een afwachtende houding wordt aangenomen.

  Economie china

  Monetair beleid on hold, renminbi sterk

  De Chinese centrale bank heeft tijdens het economisch herstel een grotendeels neutraal monetair beleid gevoerd. De obligatierendementen zijn sinds de zomer geleidelijk gestegen en kunnen dicht bij hun piek komen. In oktober gaf de indexsamensteller FTSE Russell aan dat hij Chinese staatsobligaties zou opnemen in zijn World Government Bond Index. De opname in de index leidt tot meer instroom van buitenlands kapitaal in Chinese staatsobligaties en ondersteunt ook de renminbi. Zheng meent dat de gunstige voorwaarden voor staatsobligaties en de renminbi in 2021 zullen doorzetten en steun bieden voor de aandelenmarkten.

  Vijfde Plenum stippelt Chinese koers uit voor de komende 15 jaar

  In oktober hebben de Chinese partijleiders tijdens de vijfde plenaire vergadering hun 14e vijfjarenplan geschetst. Het plan richt zich op de ‘dubbele circulatie’-theorie van president Xi Jinping, die een kwalitatief hoogwaardige groei beoogt door binnenlandse markten, innovatie en hervormingen te stimuleren. Beijing is van mening dat de binnenlandse vraag moet worden gestimuleerd, dat de toeleveringsketens moeten worden gemoderniseerd en dat zelfvoorziening op het gebied van belangrijke technologieën een manier is om zich in te dekken tegen externe onzekerheden en uitdagingen.

  Chinese economie

  Door de ‘dubbele circulatie’ erkent China dat het minder kwetsbaar is voor de wereldeconomie en de internationale handelscyclus dan voorheen. Toegang tot de enorme en relatief stabiele Chinese binnenlandse markten blijft voor buitenlandse bedrijven een grote wens en heeft voor velen de hoogste prioriteit. Politieke spanningen zullen hen niet tegenhouden. De ‘dubbele circulatie’ impliceert ook de noodzaak van een grotere afhankelijkheid van technologie van eigen bodem en Zheng verwacht de komende jaren een trend naar meer uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.

  President Xi heeft ook de doelstellingen op langere termijn geactualiseerd. Het BBP per hoofd van de bevolking van China moet worden verhoogd tot het niveau van de "gematigd ontwikkelde landen”. Dit vereist een gemiddelde groei van het BBP van ongeveer 4,8%, waardoor de omvang van de economie verdubbelt. Dit zal geen gemakkelijke opgave zijn, gezien de bekende structurele problemen van China op de middellange termijn, namelijk de vergrijzing van de bevolking, de stijgende schuldenlast en de lagere potentiële groei naarmate de middelen verschuiven naar diensten met een lagere productiviteit. Maar het behalen van de doelstelling voor 2035 is niet uitgesloten. Economen verwachten dat de trend of de potentiële groei van China geleidelijk zal vertragen ten opzichte van het huidige percentage van 6%-7%.

  Focus op zakelijke relaties in 2021, niet op overheidsrelaties

  Chinese aandelen profiteerden volop van de wereldwijde aandelenrally na de verkiezing van Joe Biden tot de volgende Amerikaanse president. Dit ondanks de wijdverbreide opvatting buiten China dat er geen sprake zou zijn van een herstel van de betrekkingen tussen China en de VS en dat Biden door de binnenlandse politiek gedwongen zou worden om een harde lijn te blijven volgen. Op gebieden als nationale veiligheid, intellectueel eigendomsrecht, industriële subsidies en technologieoverdracht, zal het Amerikaanse beleid ten aanzien van China inderdaad weinig veranderen, zo verwacht Zheng. De consensus binnen China is wel dat meer communicatie en dialoog de risico's beter onder controle kunnen brengen, terwijl de economische verhoudingen kunnen normaliseren. Een afkoeling in de retoriek van de overheid kan bedrijfsbestuurders in China en de VS aanmoedigen om hun normale activiteiten in stilte te hervatten.

  Outlook Chinese aandelenmarkten in 2021

  Het sterke economische herstel van China van het coronavirus is niet onopgemerkt gebleven. Het is de eerste grote economie waar zowel de vraag als het aanbod bijna genormaliseerd zijn. Een groeiend aantal wereldwijde aandelenstrategen en asset allocators is overwogen in Chinese aandelen in 2021. Omdat buitenlandse beleggers slechts een klein percentage van de markt in handen hebben, drijven zij de aandelenkoersen niet rechtstreeks aan - deze worden in eigen land bepaald. Maar de groeiende buitenlandse belangstelling voor Chinese aandelen helpt het binnenlandse beleggerssentiment te stimuleren. Tot nu toe is de instroom uit het buitenland gematigd geweest door de verminderde wereldwijde risicobereidheid.

  Michel van Mazijk, hoofd T. Rowe Price Nederland, meent dat in een QE-wereld van nulrendementen de Chinese obligatiemarkten een sterke instroom van vastrentende beleggers blijven aantrekken. Nu de inkomens in 2020 sneller groeien dan de uitgaven, hebben de huishoudens hun spaartegoeden verhoogd, waarvan een deel naar de beurs kan vloeien. Volgens hem zijn de positieve fundamentele vooruitzichten voor Chinese aandelen in 2021 relatief gezien nog aantrekkelijker, door de nog steeds onzekere vooruitzichten voor veel andere economieën, zowel ontwikkelde als opkomende economieën.

  Samenvattend is T. Rowe Price positief over de vooruitzichten voor Chinese aandelen in 2021, en wel om drie belangrijke redenen: (1) het economisch herstel zal naar verwachting doorzetten, waarbij de consumptie de belangrijkste drijfveer zal zijn; (2) de goedkeuring en distributie van vaccins zou China in staat moeten stellen om op een bepaald moment volgend jaar zijn grenzen te heropenen voor de rest van de wereld; en (3) de wereldwijde beleggers zijn structureel onderwogen in Chinese aandelen.