Capital Group: Japan blijft ook in 2021 een markt voor stockpickers

De nieuwe Japanse premier Yoshihide Suga probeert de achterstand op het gebied van digitalisering weg te werken, wat kansen zal creëren voor beleggers, verwacht Capital Group. Portefeuillebeheerder Akira Horiguchi is dan ook positief over Japanse aandelen in zijn outlook voor 2021.

Capital Group geeft verschillende argumenten voor haar positieve outlook voor Japan. Eerst en vooral de politieke stabiliteit: Suga heeft beloofd om het beleid van zijn voorganger voort te zetten. Een tweede pluspunt is het dividendbeleid. De Japanse regering vindt het bijvoorbeeld goed dat Japanse banken dividenden uitbetalen, of zelfs verhogen. Ten slotte verwacht Capital Group dat de buitenlandse investeringen in Japan zullen aantrekken door de komst van de nieuwe premier.

Portefeuillebeheerder Akira Horiguchi ziet de komende jaren vooral kansen als het gaat om digitalisering. “Al voor de pandemie had Japan daar een achterstand ten opzichte van de rest van de wereld. Er is veel ruimte voor verbetering. Verandert de situatie niet, dan wordt Japan steeds minder relevant voor de wereldeconomie”, aldus Akira Horiguchi.

Japanse werknemers werken bijvoorbeeld minder vaak thuis dan hun Britse en Amerikaanse collega’s, Japanse bedrijven maken minder gebruik van de cloud en Japanse IT-systemen zijn vaak te complex en arbeidsintensief. “Bij zijn hervormingen heeft Suga hier een prioriteit van gemaakt. Dit opent de deur naar een breed scala aan kansen voor beleggers. Het zal waarschijnlijk ook tot grote veranderingen leiden in bedrijfsprocessen en bij de voorkeuren van consumenten.”

Akira Horiguchi wijst wel op het belang om selectief te zijn in Japanse aandelen. Zo heeft de pandemie duidelijk gemaakt dat niet alle bedrijven even wendbaar zijn. Ook werd duidelijk dat sommige bedrijven, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of de logistiek, waardevoller zijn dan voorheen gedacht.