NN IP verwacht in 2021 het sterkste winstherstel voor aandelen uit de eurozone en Japan

 • In beide regio’s profiteren op waarde gerichte en cyclische sectoren waarschijnlijk het meest van een economisch herstel
 • Reflation trade is gunstig voor grondstoffen, vooral olie en industriële metalen
 • De mogelijkheid van een stijgende inflatie is nadelig voor obligaties

  Aandelen uit de eurozone en Japan zijn wereldwijd gezien het minst duur en zullen in 2021 naar verwachting het sterkste winstherstel laten zien, zo stelt NN Investment Partners (NN IP) in de Outlook 2021.

  Ewoutvanschaick
  Ewout van Schaick
  Uit analyse van NN IP blijkt dat aandelen uit de eurozone en Japan risicopremies bieden van respectievelijk 5,85% en 4,94%. In de Verenigde Staten is dit 3,25%, in het Verenigd Koninkrijk 6,17% en in China 2,92%.

  Op de Europese en Japanse markten domineren de op waarde gerichte en cyclische sectoren, aldus NN IP. Die profiteren doorgaans het sterkst van een economisch herstel. In de Verenigde Staten hebben juist de duurdere en op groei gerichte sectoren technologie en communicatiediensten een hogere weging.

  Wereldwijd zullen de bedrijfswinsten waarschijnlijk profiteren van een herstel van de vraag, vooral in de tweede helft van het jaar. De reflation trade, het kopen van beleggingen die baat hebben bij een toenemende groei en inflatie, zou positief moeten zijn voor de grondstoffenmarkten, bijvoorbeeld de sectoren olie en industriële metalen. Na jaren van onderinvestering zijn sluit de toenemende vraag hier nu aan bij het beperkte aanbod.

  Hoewel het monetaire beleid voorlopig ongewijzigd blijft, staan de rentes op het punt om te stijgen vanwege het herstel van de inflatie. Dit is nadelig voor obligaties, maar NN IP blijft positief over de spreads op bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten, omdat de centrale banken obligaties blijven opkopen en beleggers nog altijd op zoek zijn naar rendement.

  Ewout van Schaick, Head of Multi Asset bij NN IP: “De consensusverwachting voor de wereldwijde winsten is een sterk herstel van 25% in 2021, waarmee de winsten weer op het niveau van 2019 zouden komen. Dit zou een sneller herstel betekenen dan na de twee voorgaande recessies. Dit is verklaarbaar, aangezien de huidige recessie het gevolg is van de coronapandemie en niet van macro-economische onevenwichtigheden of financiële spanningen.”

  Marco wilner
  Marco Wilner
  Marco Willner, Head of Investment Strategy bij NN IP, vult aan: “De Verenigde Staten zijn duurder dan de andere ontwikkelde markten, vooral als gevolg van de relatief hoge weging van de op groei gerichte sectoren technologie en communicatiediensten. Verder was de economische krimp tijdens de pandemie gematigder dan in Europa en Japan. In de meeste scenario’s zijn de vooruitzichten het meest positief voor de niet-Amerikaanse markten en cyclische sectoren, vooral de sectoren met klimaatgerelateerde oplossingen of service-gerelateerde activiteiten.

  “Hoe de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China zich zullen ontwikkelen onder president Joe Biden zal voor de financiële markten van doorslaggevend belang zijn. Voorlopig gaan we uit van een meer diplomatieke en constructieve aanpak van de regering in Washington, maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs een verandering in concreet beleid.”

  Aandelen

  De aandelenrendementen zullen in 2021 vooral worden gedreven door een versnelling van de winstgroei. De regionale verschillen zullen aanzienlijk zijn. De sterkste winstgroei zal plaatsvinden in Europa en Japan en de ‘zwakste’ groei in de Verenigde Staten. Op de meer cyclische Europese en Japanse markten zijn de winsten sinds het begin van de pandemie veel sterker gedaald dan op de meer door technologie gedreven Amerikaanse markt. De centrale banken aarzelen om het monetaire beleid te verkrappen, wat gunstig is voor de risicopremies op aandelen. Die zijn nog steeds aantrekkelijk, vooral buiten de Verenigde Staten. Als zodanig zijn dubbelcijferige rendementen in 2021 een reële mogelijkheid.

  In de Verenigde Staten zal de steun van de overheid en de Federal Reserve voor de economie dit jaar essentieel zijn. Over een nieuw economisch steunpakket wordt waarschijnlijk in de eerste helft van 2021 onderhandeld. Daarnaast is de meerderheid in de Senaat na de verkiezingen in Georgië bepalend voor of Biden een aantal van zijn initiatieven voor de lange termijn zal kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en gezondheidszorg.

  NN IP is gematigd overwogen in wereldwijde aandelen en aandelen uit de eurozone, neutraal in het Verenigd Koninkrijk, Japan en opkomende markten en gematigd onderwogen in de Verenigde Staten.

  Obligaties

  Inflatie kan in 2021 een bedreiging vormen voor obligaties. In de afgelopen 30 jaar heeft de globalisering gezorgd voor desinflatie. Dit haperde al in het afgelopen decennium en de pandemie zou nu tot een trendomslag kunnen leiden. De autoriteiten in bijna alle landen hebben zowel het begrotings- als het monetaire beleid sterk versoepeld, wat tot inflatie zou kunnen leiden. Voor 2021 zijn de aantrekkelijkste kansen te vinden bij emittenten waarvan de spreads in 2020 flink zijn opgelopen, maar die nog steeds over voldoende liquiditeit beschikken om activiteiten te financieren.

  NN IP is gematigd overwogen in investment-grade obligaties in de Verenigde Staten en de eurozone en obligaties van opkomende markten in harde valuta (EMD HC), en aanzienlijk overwogen in high yield-bedrijfsobligaties in de Verenigde Staten en de eurozone.

  Opkomende markten

  De vooruitzichten voor beleggingen in opkomende markten zijn positief, gedreven door het wereldwijde economische herstel na de pandemie, de solide performance van de Chinese economie en de aanhoudende wereldwijde zoektocht naar rendement. Nu de divergentie tussen landen toeneemt, zullen beleggers vooral kansen kunnen benutten als zij differentiëren tussen landen en regio’s. Wat aandelen betreft, lijkt de Aziatische regio het best gepositioneerd. Voor wat betreft obligaties lijken de hoogrentende frontier-markten in harde valuta aantrekkelijker.

  ESG

  Europa zal dit jaar wereldwijd vooroplopen als het gaat om duurzame financiering; indirecte effecten zullen merkbaar zijn in de ontwikkelde wereld. Obligaties zullen inlopen op aandelen naarmate de uitgifte van groene obligaties aantrekt.

  Ook private debt zal in de komende jaren waarschijnlijk een nog grotere rol spelen bij de financiering van acquisities, infrastructuur, vastgoed en wereldwijde handelsfinanciering. Alternative credit zou beleggers ook een extra mogelijkheid kunnen bieden om het rendement te verhogen en hun ESG-engagement te versterken, als dit op een positieve manier is gekoppeld aan klimaatverandering, de energietransitie, het milieu en duurzame groei.