BlackRock: Kans op hogere inflatie dringt tot markten door

Het begint tot de financiële markten door te dringen dat de grote Amerikaanse overheidsuitgaven die worden verwacht, op middellangetermijn kunnen leiden tot hogere inflatie. Dat signaleert het BlackRock Investment Institute (BII) in haar wekelijkse marktcommentaar. “We denken niet dat hierdoor de rally in risicovolle beleggingen van koers raakt. Wel voorzien we een beperkte reactie in de nominale rendementen”, zegt het BII, dat daarom pro-risico blijft beleggen.

De financiële markten rekenen met de hoogste inflatieverwachtingen sinds oktober 2018, waardoor de nominale rentes op tienjaars-Treasuries naar het hoogste niveau sinds maart is opgelopen. Toch zijn de reële rentes (dus rekening houdend met inflatie) grotendeels hetzelfde gebleven. “Dat strookt met onze vooruitblik, en ook de recente marktreactie is daarop afgeregeld”, schrijft het BII.

Het BII wijst erop dat de Fed opnieuw heeft aangegeven dat de rente voorlopig niet meteen verhoogd wordt als de inflatie zo nu en dan boven het streefniveau uitkomt. Daardoor kan ook de schuldenberg verder oplopen. Dit kan op termijn leiden tot nieuwe 'taper tantrums', wanneer de rente wel verhoogd moet worden om het monetaire beleid te normaliseren.