Sterker accent op high-yield obligaties bij ABN AMRO

ABN AMRO doet beleggers de suggestie om in hun obligatieportefeuilles wat meer accent te leggen op obligaties die een hoger rendement bieden. Concreet geeft de bank beleggers in overweging om hun posities in high-yield obligaties uit te breiden.

Naar onze mening is de tijd rijp om wat aanpassingen te doen in de obligatieportefeuille. We hebben nog altijd te maken met zeer lage rentes. In veel obligatiesegmenten hebben die lage rentes een drukkend effect op het rendement. Hogere rendementen kunnen beleggers behalen in de risicovollere segmenten van de obligatiemarkt. Hierbij kan gedacht worden aan high-yield obligaties (obligaties met een relatief lage kredietwaardigheid) en aan schulden uit opkomende markten (emerging market debt; EMD).

In een beleggingsportefeuille hebben veiligere obligaties met een lage rente (yield) vaak een bufferfunctie. De gedachte is dat zulke obligaties als stootkussen fungeren: ze vangen schokken op in tijden van marktonrust. Maar nu we te maken hebben met zeer lage rentestanden – vaak zelfs negatieve rentes – kunnen zulke obligaties hun bufferfunctie niet goed meer vervullen. Bovendien zijn de economische vooruitzichten voor de tweede helft van 2021 aan het verbeteren, omdat economieën naar verwachting kunnen heropenen naarmate de vaccinatieprogramma’s verder worden uitgerold. Tegen deze achtergrond doen we beleggers de suggestie om hun posities in obligaties met lage rentes te verkleinen en de opbrengst te beleggen in high-yield obligaties.

Rendement behalen met high-yield obligaties

Obligatiemarkten worden ondersteund door centrale banken, die elke maand voor forse bedragen aan bedrijfsobligaties opkopen. Deze steunaankopen maken deel uit van het monetaire beleid dat er al geruime tijd op gericht is om de economisch groei te bevorderen. High-yield obligaties zijn aantrekkelijker geworden vanwege dit ondersteunende beleid. Hoewel high-yield obligaties niet specifiek zijn opgenomen in de steunaankoopprogramma’s van centrale banken, profiteert het high-yield segment er wel van mee. Een effect van de steunaankopen is namelijk een verbeterd beleggingssentiment; dit slaat ook over naar de high-yield markt.

Een liquide obligatiemarkt (waar obligaties goed verhandelbaar zijn) kan bedrijven die obligaties uitgeven ook helpen om hun balansen te versterken en hun schuldenlast te verkleinen door aflossingen te doen. Cyclische ondernemingen – bedrijven die gevoelig zijn voor de ontwikkeling van de economie – zijn sterk vertegenwoordigd in het high-yield universum. High-yield obligaties van dergelijke bedrijven zijn dan ook aantrekkelijk: deze bedrijven kunnen profiteren van een herstartende wereldeconomie.

Onze algehele assetallocatie is niet veranderd. We hebben nog altijd een voorkeur voor aandelen (bescheiden overwogen). Onze visie op obligaties als algehele beleggingscategorie blijft neutraal.