Optimix: geen beursbubbel

In januari presteerden aandelen uit de Aziatische opkomende markten bovengemiddeld goed. Chinese aandelen stegen zelfs met ruim 5%. Dankzij de keuze van de vermogensbeheerders van Optimix voor aandelen in opkomende markten, ondervonden de portefeuilles van Optimix minder hinder van de koersdalingen in de laatste week van januari. In Azië, waar men het coronavirus onder de duim weet te houden, groeien veel economieën weer als vanouds. De macro-economische indicatoren duiden erop dat die groei in de komende maanden aanhoudt. Optimix verwacht dan ook dat de groei van de wereldeconomie in de tweede helft van dit jaar aantrekt. Maar van een beursbubbel is (nog) geen sprake.

Groei wereldeconomie trekt aan in tweede helft van 2021

In de Verenigde Staten wordt corona nu een stuk serieuzer bestreden. De vaccinatiecampagnes verlopen daar redelijk voorspoedig. Niet voor niets stelde het Internationaal Monetair Fonds onlangs de economische groeiraming voor de Verenigde Staten opwaarts bij. Optimix voorziet mede daarom voor de wereldeconomie als geheel een aantrekkende groei in de tweede helft van het jaar. Zodra de Europese Unie eindelijk ook de felbegeerde vaccins weet te bemachtigen en toe te dienen, kan de wereldeconomie echt op toeren komen.

Bevestiging herstelscenario

Het herstelscenario van Optimix voor 2021 wordt bevestigd door de winstcijfers en -verwachtingen van ondernemingen. De tot nu toe over het vierde kwartaal van vorig jaar gepubliceerde cijfers zijn in 80% van de gevallen zelfs beter dan verwacht. Ook de vooruitzichten voor dit jaar zijn positief. Naast de aantrekkende groei, is ook de lage rente en het ruime monetaire beleid van centrale banken positief voor de aandelenmarkten. De Amerikaanse en Europese centrale banken herhaalden in januari dat zij dit beleid pas zullen afbouwen als de economie een stevig herstel vertoont. Oftewel, als de coronabeperkingen grotendeels zijn opgeheven.

Zijn de beurskoersen te ver doorgeschoten?

Steeds vaker wordt de vermogensbeheerders van Optimix de vraag gesteld of aandelenbeurzen misschien niet te ver op de muziek zijn vooruitgelopen. De koersen zijn inderdaad behoorlijk opgelopen, maar niet extreem als ze worden afgezet tegen het verwachte winstherstel, meent Optimix. Bij het beoordelen van het waarderingsniveau van aandelen, dient immers ook de lange kapitaalmarktrente in ogenschouw genomen te worden. Door het verwachte (winst)rendement op aandelen te verminderen met de rente op een tienjarige staatsobligatie ontstaat een maatstaf voor de ‘risico-premie’ op aandelen.

In de afbeelding is deze risico-premie weergegeven voor de VS, Europa en de opkomende markten. Hieruit kan worden afgeleid dat Amerikaanse aandelen vanuit historisch perspectief aan de dure kant zijn (want lage risicovergoeding), maar dat dit zeker niet geldt voor aandelen in Europa en in de opkomende markten.

Risicopremie op aandelen duidt (nog) niet op een beursbubbel

Aandelen risicopremies