Schroders: Europese economie groeit onverminderd door in 2018 - stekker kan eerder uit QE

Azadzanganaschroders
Azad Zangana

De Europese economie bruist en de groei zal in 2018 aanhouden. De groeiverwachting is naar boven bijgesteld en de inflatie eveneens door hogere energieprijzen. Nu de Europese economie zich in betere vorm bevindt dan gedacht, is de vraag hoe lang de ECB nog het stimulerende monetaire beleid kan voortzetten, schrijft Azad Zangana, Europees econoom bij Schroders .

In het derde kwartaal groeide de eurozone met 0,6%. Dat is 2,5% op jaarbasis - de hoogste groei sinds Q1 2011. Spanje (0,8%), Duitsland (0,6%), Oostenrijk (0,6%) en Frankrijk (0,5%) nemen het voortouw. Maar ook Italië (0,5%), Portugal (0,5%) en Nederland (0,4%) droegen hun steentje bij. Het bevestigt de overtuiging dat het economisch herstel breder gedragen wordt en aan momentum wint. 20 van de 28 EU lidstaten lieten economische groei zien.

Groei hoger, inflatie lager in 2017

Zangana heeft de economische groeiverwachting verhoogd. Europa profiteert van een verbetering van de wereldwijde handel, maar ook de binnenlandse vraag is robuust. De hogere inflatie in de loop van het jaar deed de spaarquote dalen, in plaats van dat de consument de hand op de knip hield, bleven zij spenderen.

Bedrijfsinvesteringen waren gematigd het afgelopen jaar, wat niet vreemd is gezien de politieke risico’s die zich in de EU voordeden. Die politieke risico’s zijn weliswaar aanzienlijk afgenomen in de loop van 2017, vooral na de Franse presidentsverkiezingen, maar verdwenen zijn ze nog niet. Populistische nationalisten en regionale separatisten hebben dit jaar aan kracht gewonnen.

De inflatieverwachting beweegt tegenovergesteld aan de naar boven bijgestelde groeiverwachtingen. De kerninflatie over 2017 valt lager uit dan voorspeld. Zangana denkt dat dit komt, omdat er nog altijd een significante reservecapaciteit in de eurozone bestaat.

Groei houdt in 2018 aan, inflatie loopt ook op

Voor volgend jaar stelt Azana de groeiverwachtingen voor de EU opnieuw opwaarts bij van 2,1% naar 2,3% voor 2017 en van 1,9% naar 2,3% voor 2018. Zangana gaat uit van een groei van 1,9% in 2019. De inflatie lijkt in 2017 uit te komen op 1,5% en voor 2018 is de inflatieverwachting opgeschroefd van 1,1% naar 1,4%. Hogere olieprijzen drijven de inflatie op, maar een sterkere euro limiteert de stijging. Voor 2019 voorspelt Zangana gemiddelde inflatie van 1,4%.

Met zowel een hogere inkoopmanagersindex en de leidende indicator van de Belgische Nationale Bank op een hoog niveau, concludeert Zangana dat er een significant opwaartse risico bestaat voor de verwachtingen.

Stekker kan eerder uit QE

Na de laatste beleidsvergadering van de ECB verzekerde Mario Draghi dat het monetair beleid ultraruim zal blijven en - indien nodig - het opkoopprogramma opgeschroefd kan worden. Maar sindsdien zijn de macrocijfers beduidend beter dan verwacht. De hogere groei over de achterliggende drie jaar duidt erop dat er minder reservecapaciteit is dan eerder gedacht. De omslag in de leidende indicatoren wijst ook op een opwaarts risico.

Het kan goed zijn dat een aantal bestuursleden van de ECB door de sterke groeicijfers en stijging van de olieprijzen concludeert dat de verlenging van QE te excessief was. Zangana denkt dat de tweedeling binnen de ECB zal toenemen. Hij verwacht nu dat de ECB het opkoopprogramma in september 2018 zal beëindigen, met de mogelijkheid dat tussentijds de omvang van de maandelijkse opkopen wordt gereduceerd. Het programma kan ook eerder stoppen, maar Zangana denkt dat de ECB voorzichtigheidshalve het programma tot de einddatum in september laat voortduren.

De volgende vraag is dan wanneer de ECB de rente verhoogt? De eerste tariefstijging zou snel na het einde van QE moeten volgen. Zangana voorspelt een stijging van 25 basispunten in het eerste kwartaal van 2019 en een tweede verhoging in het derde kwartaal. Eind 2019 zou de herfinancieringsrente op 0,5% moeten staan. Dit is een zeer langzaam normalisatietempo, maar strookt met de gematigde inflatievoorspelling (1,4% in 2019) en de veronderstelling van een appreciërende euro. De depositorente zal naar verwachting tegen eind 2019 stijgen van -0,4% naar nul.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.