DWS: Wees niet al te optimistisch over de stijgende koperprijs

De kloof tussen de koper/goudratio en reële rendementen doet vermoeden dat enige voorzichtigheid op zijn plaats is. Dat blijkt uit de Grafiek van de Week van vermogensbeheerder DWS

De financiële markten zijn al met al in 2021 goed uit de startblokken geschoten. Het sentiment blijft positief en veel aandelenindices bereikten nieuwe recordniveaus. Ook de olieprijs is, sinds het zwarte goud in april tegen negatieve prijzen werd verhandeld, sterk gestegen.

Een belangrijke indicator voor hoe de markten de economische vooruitzichten inschatten, is de verhouding tussen de koperprijs en de goudprijs. Koper is een belangrijke grondstof waarvan de vraag nauw samenhangt met economische activiteit. Goud daarentegen, is in onzekere tijden vooral een populaire veilige haven voor beleggers.

Zoals blijkt uit de Grafiek van de Week, bestaat er over lange perioden ook een goede correlatie tussen de koper/goudratio en de reële rendementen. Deze laatsten weerspiegelen meestal de reële groeiverwachtingen van de obligatiemarkt. Daarom is het des te interessanter dat daar nu een ongewone afwijking te zien is.

Terwijl grondstoffen, net als veel andere assetklassen, wijzen op aanhoudend herstel, hangen de reële rendementen aan beide kant van de Atlantische Oceaan op een dieptepunt. Vermoed wordt dat dit komt door het huidige beleid van centrale banken. Tussen 2012 en 2013 hadden we te maken met een vergelijkbare kloof toen de Fed de economie eveneens steunde met de aankoop van obligaties.

Maar toen de Fed de geleidelijke afbouw van het aankoopprogramma aankondigde, kwam er een abrupt einde aan de fase van divergentie tussen de grondstoffenmarkten en de rente op staatsobligaties. In feite vond de geleidelijke afbouw van het aankoopprogramma pas in 2014 plaats, maar de aankondiging alleen al was genoeg om de markten op te schudden.

Reden waarom beleggers de ontwikkelingen op de obligatiemarkt goed in de gaten moeten houden, zeker in de huidige fase van economisch optimisme. Als staatsobligaties door een rendementsstijging opnieuw een aantrekkelijk alternatief worden voor beleggers, kan het voor verschillende risicovollere beleggingen wel eens erg penibel worden.

Koers koper

Koperprijs koers