T. Rowe Price: Olieproducerende EM-landen hebben baat bij hogere olieprijzen, maar inflatieangst neemt toe

Olieproducerende en -exporterende landen in opkomende markten profiteren van hogere olieprijzen want hun budgettaire financieringsbehoefte wordt hierdoor lager en hun lopende rekening verbetert.
De meeste centrale banken in opkomende en ontwikkelde markten zullen waarschijnlijk hun accomoderende beleid handhaven, ondanks de mogelijkheid dat de algemene inflatie toeneemt.
Aantrekkelijke waarderingen en renteverschillen blijven valuta's van opkomende markten ondersteunen.

De stijgende olieprijzen staan momenteel in het middelpunt van de belangstelling van de financiële markten. Wat betekent dit voor de opkomende markten en hoe beïnvloedt dit de inflatie en vooral de valuta's, vraagt Andrew Keirle, portfolio manager en lid van het global fixed income investment team van T. Rowe Price zich af.

Welke landen profiteren van hogere olieprijzen?

De hoop op een wereldwijd economisch herstel en de vermindering van de olieproductie hebben ervoor gezorgd dat de olieprijzen zijn gestegen tot het hoogste niveau in meer dan een jaar. De energie-producerende en -exporterende landen in de opkomende markten hebben hier op twee manieren baat bij: ten eerste wordt hun budgettaire financieringsbehoeften verlaagd en ten tweede wordt hun lopende rekening hierdoor verbeterd.

Wat de financieringsbehoeften betreft, verwacht Keirle dat Saudi-Arabië, Qatar en Rusland de grootste verbeteringen zullen zien op het gebied van investment grade obligaties, en Angola en Ecuador het meest kunnen profiteren van staatsobligaties met een rating lager dan investment grade. Aan de externe kant wordt een ommekeer van de trend van vorig jaar verwacht. "Hogere olieprijzen zouden moeten bijdragen tot een verbetering van de lopende rekening van de olie-exporterende landen, na de aanzienlijke verslechtering vorig jaar toen de prijzen kelderden", aldus Keirle. Landen als Israël, Rusland, Colombia en Mexico kunnen hiervan profiteren.

Gevolgen van de stijgende olieprijzen voor de inflatie

Het herstel van de olieprijzen zou de nominale inflatie in de opkomende markten in de komende maanden iets moeten opdrijven. De kerninflatie, die de voedings- en energiesector buiten beschouwing laat, zal naar verwachting echter achterblijven omdat het nog even duurt om de output gaps te dichten en de bedrijvigheid te normaliseren.

"Een hogere kerninflatie kan op de markten een discussie op gang brengen over de vraag of de centrale banken in de opkomende markten actie moeten ondernemen en de rente moeten verhogen", aldus Keirle. "Hoewel er ruimte is voor enige actie, tenzij er secundaire inflatie-effecten optreden, is het onwaarschijnlijk dat de centrale banken op de korte termijn substantieel zullen reageren.”

In het algemeen verwacht Keirle dat veel centrale banken in de opkomende markten dit jaar de rente niet zullen verhogen, al is het niet uitgesloten dat een klein aantal banken dat wel zal doen. De Braziliaanse centrale bank lijkt de rente te gaan verhogen in reactie op de inflatiedruk. Vanuit valutaperspectief kan dit een steun in de rug zijn voor de Braziliaanse real, die ondergewaardeerd blijft.

Tsjechië is een andere potentiële kandidaat voor een renteverhoging in 2021, omdat de kerninflatie er steeds boven het streefcijfer van de centrale bank uitkomt. "In Centraal- en Oost-Europa geven wij de voorkeur aan de Tsjechische kroon als long-positie in afwachting van een snellere normalisering van het monetaire beleid", aldus Keirle.

Inflatie zal niet alleen in opkomende markten, maar wereldwijd stijgen

Ook in de ontwikkelde markten zal de inflatie naar verwachting stijgen als gevolg van basiseffecten van olie en de waarschijnlijkheid dat de consumptie weer aantrekt. Dit, samen met de verwachtingen voor een herstel van de economische groei later dit jaar, zou de rente op kernobligaties moeten opdrijven en de rentecurves steiler maken - bewegingen die in de afgelopen maanden op de markten al zichtbaar waren.

"De Federal Reserve is onverschrokken dovish geweest, heeft gezworen de rente voor een langere periode laag te houden en kijkt voorbij een mogelijk hogere inflatie", aldus Keirle. "Tegen deze achtergrond zouden de rendementsverschillen ondersteunend moeten blijven voor EM-valuta's, ook al hebben de renteniveaus in de ontwikkelde markten de laatste tijd de neiging gehad om te stijgen.”

Aantrekkelijke waarderingen versterken volgens Keirle de gunstige beleggingsvooruitzichten voor EM-valuta's verder. "De neerwaartse trend van de Amerikaanse dollar mag dan tijdelijk zijn gestopt, maar de langetermijnfactoren voor dollarzwakte blijven bestaan en dat zou EM-valuta’s ook moeten helpen te appreciëren," aldus Keirle.