Noorse miljardair zet zich in voor schonere oceanen

De oceanen omvatten meer dan 70% van de oppervlakte van de aarde. Ons hele ecosysteem wordt door de oceanen in stand gehouden. Daarom is het een internationaal probleem dat de oceanen steeds meer vervuilen. De voedselketen wordt bedreigd door de veranderende omstandigheden voor de zeedieren. Maar ook het klimaat verandert door de opwarming van het zeewater. De noodzaak van schonere oceanen wordt steeds meer duidelijk.

Vervuiling oceanen

De vervuiling van oceanen heeft meerdere oorzaken. Maar de oorzaak ligt bij ons als consument. De belangrijkste vervuilers zijn:

1. Pesticiden uit de landbouw;
2. Afval in riolering;
3. Plastic afval wat in de zee terecht komt;
4. Giftige vismethoden.

Deze 4 oorzaken zijn de belangrijkste reden dat de oceanen vervuilen. De vervuiling brengt schade toe aan het leven in de oceaan. I.c.m. de stijgende watertemperatuur zorgt de vervuiling ervoor dat onze belangrijkste levensader beschadigt. We ontvangen niet alleen voedsel uit het water, maar de oceanen zorgen ook voor de CO2 huishouding op de aarde.

Consumentengedrag

Het gedrag van ons als consument is vrijwel helemaal verantwoordelijk voor de toestand van de oceanen. Onze veeleisendheid is de bron van de zoektocht van producenten om goedkoop en toch kwalitatief te produceren. Daarom wordt er eerder gekozen voor een snelle afvalverwerking i.p.v. een duurzame manier. Dit is slechts een voorbeeld. De snelle economische groei in een deel van Azië zorgt voor meer dan 5 miljoen ton plastic afval dat jaarlijks in de oceaan terecht komt. De afvalverwerking is namelijk nog niet ingericht op de economische groei. Maar ook in andere delen van de wereld is er genoeg te verbeteren om plastic soep in de oceaan te voorkomen.

Schonere oceanen van levensbelang

De oceanen fungeren als de katalysator van de planeet aarde. CO2 wordt opgenomen door de zeebodem en weer vrijgegeven bij bepaalde omstandigheden. Daarnaast zijn de micro organismen uit de oceaan, de basis van onze voedselketen. Maar juist deze organismen nemen microdeeltjes plastic op. Via de voedselketen komt dat ook in ons voedsel terecht. Door het uitsterven van bepaalde vissoorten is deze keten ook niet meer in balans. De opwarming van het zeewater zorgt daarbij voor smeltende ijskappen en een hoger waterpeil. Maar ook de CO2 huishouding en het klimaat reageren op deze veranderingen. Schonere oceanen zijn daarom van levensbelang

Werken aan schonere oceanen

Het besef dat we niet alleen ons gedrag moeten veranderen, maar ook de oceanen schoner moeten maken, wordt steeds meer zichtbaar. Er worden allerlei initiatieven gestart om de plastic soep te verwijderen uit de oceanen. Een voorbeeld is de Noorse miljardair Røkke die een deel van zijn fortuin inzet om de oceanen schoner te maken. Er wordt een onderzoeksschip aangeschaft die ingezet gaat worden om het plastic uit de oceanen te verwijderen. Daarnaast kan er door wetenschappers onderzoek worden gedaan naar de situatie van het water op aarde.

De oceanen zijn belangrijk voor het leven op aarde. Toch gaan we er niet zodanig mee om. De consument moet zich bewust worden van de impact van zijn gedrag op onze planeet. Meer vervuiling voorkomen is niet genoeg. Schonere oceanen bereiken we alleen door met name de plastic soep te verwijderen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.