Pictet Asset Management : EMC is een volwassen beleggingscategorie geworden

Professionele beleggers zouden een strategische asset allocatie naar Emerging Markets Corporate Bonds moeten overwegen.

Er zijn verschillende redenen waarom actief beheer de voorkeur verdient binnen dit opbloeiende marktsegment.

Bedrijfsobligaties uit opkomende landen - Emerging Markets Corporate Bonds, of kortweg EMC - zijn hard op weg om een volwassen beleggingscategorie te worden. De marktomvang is in het afgelopen decennium1 maar liefst vertienvoudigd tot meer dan $ 2,3 biljoen. Daarmee is EMC groter dan bekendere segmenten zoals Amerikaanse high yield-obligaties en Europese investment grade-bedrijfsobligaties.

De grote omvang is slechts één van de argumenten om EMC in te passen binnen de asset mix. Een tweede reden is dat het risico-rendementsprofiel significant afwijkt van vergelijkbare onderdelen van de obligatiemarkt. EMC heeft het afgelopen decennium een beter sharpe ratio (d.w.z. rendement per risicoeenheid) opgeleverd dan Amerikaanse High Yield en Emerging Market Sovereign. Tegenstrijdig met de perceptie, EMC zou ook beter bestand kunnen zijn tegen externe schokken. Bijvoorbeeld toen de olieprijzen in 2014 sterk daalden, was de spread return drawdown minder groot dan bij Amerikaanse high yield-obligaties. En tijdens de corona-uitbraak in 2020 was de maximale kredietopneming in de periode februari - maart 2020 ook minder dan die voor Amerikaanse high yield obligaties en staatsobligaties van opkomende markten.

Een derde argument om EMC meer aandacht te geven, is dat de yield ook na het afdekken van het valutarisico nog aantrekkelijk is. Op een USD gebaseerde asset class betekent dit dat beleggers in euro’s zich moeten indekken van USD naar Euro. Voor de coronacrisis lag de yield na hedgen nog steeds circa 100 punten2 boven die van Europese obligaties, zowel binnen het high yield- als in het investment grade-segment. Ook tijdens de coronacrisis - in het voorjaar van 2020 - bleef het rendementsverschil aanzienlijk. Kortom: voor professionele beleggers is het tijd om deze categorie serieus te nemen en in te passen binnen de asset mix.

Voordelen van actief beheer

Er komen steeds meer mogelijkheden om te beleggen in EMC. Er zijn circa 35 verschillende fondsen, die zich specifiek op het marktsegment richten. EMC heeft verschillende karaktereigenschappen die actieve managers veel mogelijkheden bieden om waarde toe te voegen. Het universum geeft toegang tot combinaties van diverse landen en sectoren en met verschillende yield- en duratieniveaus Het werkterrein bestaat uit obligaties van circa 800 emittenten en wordt gedomineerd door lokale spelers Een wereldwijd opererende beleggingsinstelling zoals Pictet AM heeft een bredere visie dan kleine, lokale spelers.

Het gevarieerde karakter van de EMC-markt biedt bovendien veel ruimte voor het invullen van je macro-visie via bottom up-obligatieselectie. Als de vooruitzichten verslechteren, kan je het zwaartepunt in de portefeuille verschuiven naar meer defensieve segmenten. Zoals bijvoorbeeld financials in de meer volwassen economie van Zuid-Korea. Zodra het economisch groeitempo weer aantrekt, is het mogelijk om zwaarder in te zetten op meer cyclische segmenten zoals Afrikaanse mijnbouwbedrijven.

Ten slotte geeft een goed inzicht in onderliggende kapitaalstromen actieve beleggers eveneens een streepje voor op de EMC-markt. Het komt bijvoorbeeld gereld voor dat zich op de valuta- of aandelenmarkt een beweging aftekent, die pas in een later stadium weerspiegeld wordt op de markt voor bedrijfsobligaties in opkomende landen. Kortom: wie zonder lokale expertise gaat beleggen in EMC, maakt als het ware een schilderij met een verfroller in plaats van een penseel.

1) Per 31 december 2019
2) Pictet Asset Management