Macroscoop - Europa zal Aziatisch zijn of niet zijn

Enguerrand Artaz, Fund Manager La Financière de l'Echiquier

Sterk gestegen inkoopmanagersindices voor de industrie, die veel hoger uitkomen dan verwacht en erop wijzen dat de industriële activiteit op volle toeren draait, een peiling van het ZEW die de trend bevestigt en blijk geeft van groeiend vertrouwen bij Duitse beleggers dankzij de euforische start van het jaar op de markten, bedrijfsresultaten die de verwachtingen ruim overtreffen, met een van de hoogste percentages positieve verrassingen van de afgelopen jaren, beelden van geopende restaurants in Italië en Spanje die de terugkeer van het normale leven in het vooruitzicht stellen, enz.

In heel wat opzichten lijkt de situatie in de eurozone te verbeteren. Dat gunstige momentum kan er zelfs voor zorgen dat Europese aandelen, die sinds begin dit jaar licht zijn achtergebleven, in de nabije toekomst de bredere markt verslaan.

Op langere termijn zijn de vooruitzichten echter minder rooskleurig. Door het openbare leven veel sterker en langer in te perken dan in andere werelddelen, hebben de Europese overheden de economie van het Oude Continent een zware klap toegebracht. Tegelijk was de reactie vanuit het begrotingsbeleid weliswaar snel, maar niettemin ontoereikend in vergelijking met de concurrentie elders in de wereld. Terwijl in de VS binnenkort waarschijnlijk een derde herstelplan het levenslicht ziet, lijkt voor de Europese Unie zelfs een tweede plan volstrekt utopisch. Daardoor lopen de begrotingsstimuli in de Verenigde Staten op tot meer dan 10% van het verwachte bbp voor 2021, tegen slechts 6% in de eurozone(1). Dat blijft niet zonder gevolgen.

Het verschil in verwachte groei tussen de eurozone en de andere grote economische blokken is vandaag namelijk groter dan vóór de crisis. Een jaar geleden bedroeg de groeikloof over drie jaar (2020 tot en met 2022) 2% tussen de eurozone en de Verenigde Staten en 14,6% tussen de eurozone en China. Vandaag is dat verschil respectievelijk 3,3% en 16,4%. Eind 2022 ligt het Amerikaanse bbp mogelijk bijna 4% hoger dan eind 2019(2). In de eurozone zal het met moeite boven dat niveau uit komen. Diezelfde tweedeling zien we in de verwachte bedrijfsresultaten. De komende twaalf maanden knopen Amerikaanse bedrijven wellicht opnieuw aan met hun winstniveau van vóór de crisis. In de eurozone blijven ze daar misschien wel bijna 20% onder.

Globaal bekeken kan de eurozone voor een belegger bijgevolg weinig aantrekkelijk lijken tegenover de Verenigde Staten of de opkomende Aziatische landen. Toch heeft de regio enkele troeven. De eurozone is namelijk zeer goed voorzien van bedrijven die zijn blootgesteld aan de consumptie in Azië. De recente resultaten van het Italiaanse Moncler illustreren heel goed dat beleggen in die bedrijven steek houdt. De luxegroep, die 49% van zijn omzet in Azië en Oceanië realiseert, maakte namelijk veel betere cijfers bekend dan beleggers verwacht hadden – met name de winst op jaarbasis lag 20% boven de consensus. Daar zit de verkoop in Azië voor iets tussen. In het vierde kwartaal is die met 26% gestegen, in China zelfs met 60%! Dat maakte de terugval van de verkoop in Europa met 13% meer dan goed. Hetzelfde beeld zien we bij Hermès, waar de omzet in Europa met 9,8% verminderde, maar met 47,4% de hoogte in ging in Azië (exclusief Japan).

De zwakke budgettaire reactie in Europa houdt ontegensprekelijk het risico in dat Europese aandelen op lange termijn structureel zullen achterblijven. Dat neemt echter niet weg dat heel wat Europese bedrijven dankzij hun blootstelling aan de wereldmarkt die bedrukte vooruitzichten kunnen overstijgen. Het is wellicht op die bedrijven dat beleggers zich de komende jaren zullen moeten richten.

1. Bronnen: Financial Times & Unicredit
2. Gegevens op basis van de Bloomberg-consensus