Macroscoop: Onwezenlijk

Door Clément Inbona, Fund Manager La Financière de l'Echiquier.

Hoe langer de week van de stembusslag duurde, hoe geïsoleerder president Trump – letterlijk en figuurlijk in het Witte Huis verschanst – begon te lijken. Washington baadt in een fin de régime-sfeer. Ook al heeft Trump meer kiezers op de been weten te brengen dan de peilingen hadden voorspeld, het partijapparaat lijkt zich stilaan van hem te distantiëren.

In afwachting van het resultaat van de stemming voelen weinig partijgenoten zich geroepen om zich achter Donald Trump en zijn boodschap van verkiezingsfraude en vervalste tellingen te scharen. En nadat eerder de sociale media bij het fake news van de president over de pandemie of de politiek al kanttekeningen hadden geplaatst, aarzelen nu ook de klassieke media niet meer om zijn communicatie te censureren. Verschillende zenders braken donderdag zijn verklaring vanuit de perszaal van het Witte Huis af omdat ze die al te leugenachtig vonden.

De vrees bestond dat een nipte en betwiste verkiezingsuitslag voor schommelingen zou zorgen op de financiële markten, waar de zenuwen toch al strak gespannen stonden door de nieuwe golf COVID-19-besmettingen in Europa en de Verenigde Staten. Niets daarvan. Terwijl de uitslag dagenlang onzeker bleef en het rechtszaken over de stembusslag regende, sloten beleggers de verkiezingsweek euforisch af.

Dat de risicobereidheid en de vraag naar aandelen meteen na de verkiezingen weer toenamen kan op het eerste gezicht vreemd lijken, maar is eenvoudig te verklaren. Wie het presidentschap en de meerderheid in de Senaat binnenhaalde stond nog niet vast, maar dat de Democraten een ruime en ondubbelzinnige zege zouden behalen en het volledige Congres in handen zouden krijgen, leek onwaarschijnlijk.

De markten hebben in het verleden een voorkeur getoond voor periodes met een verdeeld Congres, want dat verplicht beide partijen om compromissen te sluiten en een consensus te zoeken. We krijgen dus geen Democratische revolutie, maar evolutie. De door Joe Biden in het vooruitzicht gestelde hervormingen waarover de meningen het sterkst verdeeld zijn, te beginnen bij hogere belastingen of een gul herstelplan, worden meer dan waarschijnlijk sterk afgezwakt.

De toegenomen risicobereidheid kwam in de eerste plaats de grote technologiebedrijven ten goede. Hun sterindex, de Nasdaq, koerste in de twee dagen na de stembusgang ruim 6% hoger en deed het daarmee bijna 2% beter dan de S&P 500, waarin het gewicht van de technologiesector kleiner is. De kans dat ze wegens misbruik van hun machtspositie worden opgesplitst, waar vooral Democraten voor pleiten, is op korte termijn zo niet helemaal geweken, dan toch minstens afgenomen.

Zodra de eerste officiële resultaten bekend raakten, is de Amerikaanse tienjaarsrente echter snel gedaald in de veronderstelling dat er een redelijk herstelplan komt, dat de staatsschuld niet zo hoog zal doen oplopen dat de kredietwaardigheid van de VS in het gedrang komt.

Beleggers hebben dus het hoofd koel gehouden, wat van Donald Trump niet gezegd kan worden.