Een gelukkig leven als beleggingsfocus

Ontspanning, educatie en verzorging spelen een grote rol in een gelukkig leven. Ze vormen ook kansrijke beleggingsgebieden, waar de nieuwe beleggingsstrategie Human op inspeelt.

Wat heb je allemaal echt nodig in je leven? Het antwoord op die vraag heeft in 2020 voor veel mensen een andere lading gekregen. Op het moment dat het Covid-19-virus zich in het voorjaar snel verspreidde, ging de focus vooral uit naar eerste levensbehoeftes. Denk maar aan de beelden van lege schappen levensmiddelen en toiletpapier in de supermarkten. Een goed gevulde voorraadkast is een voorwaarde, maar geen garantie voor een aangenaam leven.

Bij menselijke behoeftes denken we al snel aan eten, drinken en een dak boven het hoofd. Maar minder tastbare zaken zoals het gezelschap van familie en goede vrienden zijn minstens even belangrijk. We voelen ons pas echt gelukkig als we gewaardeerd worden en als we de ruimte krijgen om ons op allerlei gebieden te ontplooien. De nieuwe beleggingsstrategie Human speelt in op de brede waaier van activiteiten en diensten waarmee mensen meer geluk en voldoening uit het leven halen.

Een leven lang leren

Veel ontwikkelingen binnen dit beleggingsthema zijn door Covid-19 in een stroomversnelling terecht gekomen. Een goed voorbeeld zijn de veranderingen in het onderwijs.

De Human-strategie speelt in op de brede waaier van diensten waarmee mensen meer geluk en voldoening uit het leven halen . Wereldwijd kregen 1,4 miljard scholieren en studenten1 in 2020 te maken met schoolsluitingen. Via videodiensten is het vaak toch mogelijk om college te volgen. Maar de technologie waarmee studenten online kunnen samenwerken of voor het afnemen van toetsen, staat nog in de kinderschoenen. De opkomst van het digitale klaslokaal is niet de enige verandering in de onderwijswereld.

Fondsmanager Alice de Lamaze: “De traditionele levensopbouw van school, werk en pensioen is achterhaald. De verschillende fases lopen steeds meer in elkaar over. Het is bijvoorbeeld heel normaal als je tijdens je werkzame leven blijft doorleren. Binnen onze strategie is onderwijs een van de belangrijkste focusgebieden.”

Educatie, verzorging en ontspanning

Behalve op educatie (40% fondsvermogen) richt de Human-strategie zich ook op verzorging (35% fondsvermogen) en ontspanning (25% fondsvermogen). De Lamaze: “We beleggen alleen in bedrijven waarvan minstens de helft van de omzet, winst of marktwaarde rechtstreeks betrekking heeft op dienstverlening binnen een van deze drie segmenten. De totale marktwaarde van ons beleggingsuniversum is ongeveer $2.200 miljard. Die waarde groeit naar schatting met gemiddeld 7 tot 12% per jaar2.”

De Human-strategie kiest heel selectief positie, met een sterke focus op een bedrijfsmodel dat is ingestoken op diensten die een stabiele inkomstenstroom opleveren. Net als de andere themastrategieën van Pictet, belegt de Human-strategie aan de hand van enkele krachtige megatrends zoals een veranderende demografie en een groeiend aandeel van de dienstensector in de wereldeconomie. De unieke focus wordt weerspiegeld in een active share van maar liefst 97%. Active share meet hoe groot het verschil is tussen een portefeuille en een brede marktindex zoals de MSCI AC World Index. Het hoge percentage geeft weer dat die overlap zeer klein is.

1 Bron: United Nations, UNESCO: 1.37 billion students now home as COVID-19 school closures expand, ministers scale up multimedia approaches to ensure learning continuity – 24-3-2020 2 Bron: Bloomberg, Pictet Asset Management - 30-09-2020<