Beter voor u, beter voor de planeet - voeding na Covid-19

Door The Thematic Advisory Board

Covid-19 heeft de aanvoerketens in de voedingssector verstoord en zal de eetgewoonten van consumenten voorgoed veranderen.

Een hele dag in de frisse lucht en de zon doorbrengen, de vrijheid hebben om rond te lopen op een buitenterrein van zo'n 108 m² en genieten van heerlijke wilde bloemen in open weiden die niet worden aangetast door pesticiden of herbiciden.

Dat is de ontspannende dagelijkse routine waarvan de “girls” – of hens – van het in Texas gevestigde voedingsbedrijf Vital Farms genieten in ruil voor de productie van hun zeer gewaardeerde eieren.

Het is een beeld dat je op een kleine biologische boerderij zou verwachten, het soort boerderij dat wordt geleid door een familie die zich inzet voor ethische productie. Vital Farms begon ook op die manier. Maar het bedrijf werd alsmaar groter.

Het is nu zelfs zo groot dat het ethische voedingsbedrijf eerder dit jaar een waardering van 1,3 miljard US dollar kreeg in een van de meest geanticipeerde beursintroducties van de sector.

Er zullen binnenkort in de voedingsindustrie zeer veel bedrijven als Vital te vinden zijn.

Dat komt omdat het succes van het bedrijf te danken is aan een aantal krachtige trends die Covid-19 ons heeft gebracht. Twee trends vallen daarbij op. Allereerst moeten voedselproducenten hun toeleveringsketens opnieuw organiseren nadat de pandemie de wereldwijde handel heeft verstoord. Het is een omgeving waarin complexe internationale sourcing- en distributienetwerken onder druk en onder toezicht staan.

Ten tweede moet de sector nu inspelen op de behoeften van veeleisendere klanten, die minder belang hechten aan gemak en meer aan de voedings- en ethische aspecten van wat ze kopen en eten.

Volgens de Pictet-Nutrition Advisory Board kan de voedingsmiddelenindustrie er over enkele jaren heel anders uitzien. De sector kan dan bijna volledig bestaan uit bedrijven die enkel over de sterkste sociale en ecologische referenties beschikken.

Covid-19: door elkaar geschud

De pandemie heeft onrust teweeggebracht in een groot aantal sectoren. De voedingssector kreeg de meeste klappen. Lockdowns en sluiting van grenzen verstoorden de distributie van landbouwproducten en zorgden ook voor ernstige personeelstekorten in voedselverwerkende bedrijven.

Tegelijkertijd heeft Covid-19 een verandering in het consumentengedrag teweeggebracht.

Uit een onderzoek van adviesbureau Accenture tijdens de pandemie bleek dat consumenten steeds meer prioriteit gaven aan gezondheid en duurzaamheid bij koopbeslissingen.1

Alleen al in het VK zal de verkoop van ethische voeding en dranken naar verwachting tegen 2023 met 17 procent stijgen tot 9,6 miljard Britse pond, na een stijging van al meer dan 40 procent in de vijf jaar tot 2018. 2

Daarom investeert de voedingsmiddelenindustrie zwaar in een breed scala aan hoogtechnologische oplossingen. Veel daarvan zijn gericht op het versterken van de toeleveringsketens, het verhogen van de productienormen en het verminderen van voedselverspilling.

Misschien is de door de pandemie veroorzaakte transformatie het meest acuut in de vleesindustrie.

Slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven bevonden zich in de frontlinie van de Covid-19-crisis nadat er in faciliteiten wereldwijd een cluster van besmettingen werd gedetecteerd. In de VS hebben bijvoorbeeld meer dan 80 verpakkingsbedrijven voor rundvlees en varkensvlees virusuitbraken gemeld tussen april en juni 2020. Midden mei daalde de vleesproductie 40 procent onder het niveau van 2019.3

Maar de voorzieningen veilig en virusvrij houden, is niet het enige probleem van de sector. De pandemie vestigde ook de aandacht op de gezondheids- en milieukosten die gepaard gaan met vleesconsumptie en -productie.

Studies hebben aangetoond dat er een sterk verband bestaat tussen obesitas en Covid-19.4 Tegelijkertijd zijn consumenten eraan herinnerd dat de vleesproductie een te grote ecologische voetafdruk heeft. De veehouderij is verantwoordelijk voor 15 procent van de uitstoot van broeikasgassen en voor ongeveer 29 procent van het wereldwijde zoetwatergebruik.5

Daarom verwacht onze Advisory Board dat de vleesconsumptie zal dalen en dat gezonder alternatief vlees en plantaardige voeding populairder zullen worden.

Alternatieve cultuur

Verwachte wereldwijde omzet vleesmarkt 2025-2040 (miljard USD)

Omzet vleesmarkt

Bron: AT Kearney

Alternatieve vleesproducenten zoals Beyond Meat en Impossible Food hebben de afgelopen jaren al honderden miljoenen dollars aan financiering opgehaald. Dankzij hun uitbreiding kunnen ze ook overeenkomsten sluiten met grote supermarkten en fastfoodketens om hun hoge-margeproducten te verkopen. Voor onze Advisory Board is dat slechts één aspect van de vleesrevolutie.

Internet of Food Things

Een ander aspect is de toegenomen automatisering. Vergeleken met andere delen van de voedingsmiddelenindustrie is de productie van vlees zeer arbeidsintensief. Dat werd zichtbaar tijdens de coronacrisis, omdat fabrieken moeite hadden om operationeel te blijven met een sterk verminderd personeelsbestand. Veel producenten zien technologie nu als een middel om hun veerkracht te verbeteren.

Hetzelfde geldt voor sectoren buiten de vleesindustrie. Een groter gebruik van geautomatiseerde systemen garandeert echter niet alleen voedselzekerheid en -kwaliteit. Het biedt het extra voordeel van een efficiënter gebruik van hulpbronnen.

Volgens onze Advisory Board worden de productielijnen van de toekomst gebouwd op sensornetwerken, het Internet of Things en blockchaintechnologie. Andere punten in de aanvoerketen zullen ook meer gebruik maken van technologie, met name logistiek en distributie.

Een groter gebruik van geautomatiseerde systemen garandeert niet alleen voedselzekerheid en -kwaliteit ... het biedt ook het voordeel van een efficiënter gebruik van hulpbronnen.

De gezondheidscrisis heeft ook de voedselhygiënenormen onder de belangstelling gebracht. Ongerust door de snelle verspreiding van het virus maken consumenten zich begrijpelijk zorgen over de mogelijkheid dat voedsel een ziekteverwekker is. Technologie kan deze angst helpen wegnemen, aldus onze Advisory Board.

De voedingsmiddelenindustrie kent steeds meer gespecialiseerde bedrijven die geavanceerde voedseltesten en diagnostische diensten ontwikkelen. Onze adviseurs verwachten dat voedselproducenten sterker zullen investeren in duurzame retailverpakkingen met antibacteriële eigenschappen en meer gebruik zullen maken van plastic alternatieven of andere innovatieve technologieën, zoals QR-codes.

Interessant is dat deze producten niet alleen de voedselveiligheid verbeteren en het risico op verontreiniging verminderen. Ze zijn ook goed voor het milieu, omdat ze kunnen helpen bij het reduceren van afval. Afval is een van de grootste problemen van de voedingsmiddelenindustrie. Europa alleen al verspilt ongeveer 20 procent van alle geproduceerde voedingsmiddelen, ter waarde van ongeveer 143 miljard euro per jaar.6

Smaak van de toekomst

Geconfronteerd met een groeiende wereldbevolking en klimaatverandering stond de voedingsmiddelenindustrie al zwaar onder druk, zelfs voordat Covid-19 toesloeg.

De pandemie kan echter helpen om de sector nieuw leven in te blazen. Als voedselproducenten en -distributeurs snel geavanceerde technologie en innovaties inzetten om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van consumenten naar gezondere en duurzamere voedingsmiddelen, zal de sector klaar zijn om te voldoen aan de eisen van de 21e eeuw.

[1] Accenture COVID-19 Consumer Research, uitgevoerd op 19–25 maart en 2–6 april 2020
[2] Omvat een door de Organic, Fairtrade, Rainforest Alliance en Marine Stewardship Council (MSC) gecertificeerd product. https://www.mintel.com/press-center/food-and-drink/eating-with-a-conscience-ethical-food-and-drink-sales-hit-8-2-billion-in-2018[3] COVID-19 Disruptions in the US Meat Supply Chain, Federal Reserve Bank of Kansas City
[4] Popkin, BM, Du, S, Green, WD, et al. Individuals with obesity and COVID‐19: Een wereldwijd perspectief op epidemiologie en biologische relaties. Obesitas Reviews. 2020; 21: e13128. https://doi.org/10.1111/obr.13128
[5] UN Food and Agriculture Organization
[6] European Commission

Nutrition strategy: beleggen in de toekomst van voedsel

- Onze Nutrition-strategie belegt in bedrijven die de duurzaamheid van, de toegang tot en de kwaliteit van voedingsmiddelen verbeteren die nodig zijn voor gezondheid en groei. De strategie belegt in de hele voedselketen, van boerderij tot bord.
- Groeipotentieel op lange termijn: zowel overheden als consumenten eisen voedsel van hogere kwaliteit en betere voeding. Bedrijven die betere voeding mogelijk maken, zouden dus moeten kunnen groeien.
- Verantwoorde en duurzame aanpak: bedrijven die oplossingen aanreiken om de productie te verhogen en tegelijkertijd de milieu-impact, de afvalproductie en de verspilling te verminderen, zullen cruciaal zijn voor de overgang naar een duurzamere voedselketen.
- Diverse en veerkrachtige mogelijkheden: in verschillende sectoren en regio's met uiteenlopende kenmerken en ondersteund door sterke tegenwind voor de seculaire groei op lange termijn, streeft de strategie ernaar om beter te presteren dan de bredere markt doorheen de economische cycli.
- De strategie is geschikt voor professionele beleggers die bereid zijn om op de lange termijn te beleggen en voor hun belegging een potentieel hoger risico te nemen.
- Elk aandeel moet 'thematisch uitermate zuiver' zijn om in aanmerking te komen voor een potentiële thematische belegging. Thematische zuiverheid is een interne, numerieke indicator die aangeeft in welke mate de bedrijfsactiviteiten gespecialiseerd zijn. In de Nutrition-strategie sluiten we activiteiten zoals de productie van rundvlees, palmolie, alcoholische en koolzuurhoudende frisdranken en ongezonde snacks uit van deze zuiverheidsberekening.