Streven naar nul: Europa zet nog meer in op schone energie

Waarom Europa's ambitieuze nieuwe klimaatdoelstelling zal helpen om koolstofneutraal te worden en investeringen in de schone energie-industrie te stimuleren. Stephen Freedman, Senior Product Specialist.

Naar een hogere versnelling schakelen. Dat is precies wat de Europese Unie zojuist heeft gedaan in de stappen die ze zet naar een duurzamere economie.

In de nieuwe blueprint wordt voorgesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van het decennium met 55 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Dat is veel ambitieuzer dan de vorige doelstelling van de EU van 40 procent en betekent dat de regio tegen 2050 klimaatneutraal kan worden. Het is niet moeilijk in te zien waarom de EU zo vastberaden naar een groen herstel streeft. Goed uitgevoerd biedt het plan het aantrekkelijke vooruitzicht dat zowel het milieu als de economie weer volledig gezond worden.

De middelen die worden gereserveerd, wijzen zeker in die richting. Het pakket zal leiden tot ongeveer 7 duizend miljard euro aan nieuwe groene investeringen tegen 2050. Cruciaal voor de economische vooruitzichten van de regio is dat een groot deel van dat geld naar de milieu-industrie gaat (zie Afb. 1) – een snelgroeiende sector die een steeds grotere bijdrage aan het bbp levert.

De bruto toegevoegde waarde (BrTW) van de milieu-industrie – een maatstaf voor de bijdrage aan de nationale productie – is in 2015 gestegen tot 286 miljard euro, een stijging van 63 procent ten opzichte van 2003. Binnen de sector zijn enkele bijzonder levendige industrieën zoals het beheer van hulpbronnen, dat hernieuwbare energie en energie-efficiëntie omvat en in die tijd met 150 procent is gegroeid.1

Europa groene energie

In het algemeen kan de Europese industrie voor milieugoederen en -diensten nu bewijzen dat zij de concurrentie met de VS aankan. De sector biedt nu al werk aan 4 miljoen full-time EFT's, een stijging van 38 procent ten opzichte van 2003, en heeft in 2015 meer dan 2 procent bijgedragen aan het bbp van de regio.

Elektrische auto's: het groene licht

Volgens het plan zullen transport, energie en vastgoed worden getransformeerd. Neem nu auto's. Als de Europese regeringen hun groei- en vervuilingsdoelstellingen willen halen, zullen elektrische voertuigen zich moeten ontwikkelen tot een strategische industrie. Hiervoor wordt een ‘carrot and stick’-aanpak gehanteerd, waarbij goede prestaties beloond worden en slechte bestraft. Frankrijk heeft een programma van 8 miljard euro om zijn elektrische autoindustrie te stimuleren met als doel de komende vijf jaar meer dan 1 miljoen elektrische en hybride auto's per jaar te produceren. Het programma omvat ook een financiële stimulans die de kosten voor de aankoop van een elektrische auto met maximaal 40 procent zou verminderen.

Duitsland heeft ook zijn steun voor emissievrij vervoer opgevoerd, met een verdubbeling van de subsidies tot 9.000 euro, na een eerdere verhoging in november 2019.2 Deze stimuleringsmaatregelen hebben al een duidelijk effect gehad op het gebruik van elektrische auto's. De Duitse verkoop van elektrische auto's is bijvoorbeeld gestegen tot 13 procent van de totale autoverkoop in augustus 2020, tegenover slechts 2,5 procent in dezelfde maand in 2019.

Ook de regelgevers spelen een rol. Europa, na China de grootste markt voor elektrische auto's, heeft nu strenge nieuwe emissienormen. Elke autofabrikant moet de uitstoot voor zijn hele wagenpark beperken tot gemiddeld 95 g CO2/km tegen eind 2020 – ongeveer 20% onder het gemiddelde emissieniveau in 2018. Dat maximum zal tegen 2025 tot 81 gram dalen en tegen 2030 tot 59 gram.

Wie niet aan de normen voldoet, zal een zware prijs betalen: de boete bedraagt 95 euro per g/km overmatige uitstoot per voertuig. Autofabrikanten die er niet in slagen hun CO2-uitstoot te verbeteren ten opzichte van het niveau van 2019, worden geconfronteerd met mogelijke boetes van enkele miljarden euro's per jaar. Dit alles zal de groei van de e-mobiliteit verder stimuleren (zie Afb. 2).

Elektrisch rijden europa

Beter terug opbouwen

De bouw zal ook centraal staan in het Europese herstelplan – niet in het minst omdat 70 procent van alle gebouwen in de regio meer dan 20 jaar oud zijn. De Europese Green Deal voorziet zo'n 370 miljard euro – oftewel 53 miljard euro per jaar – voor renovatie om de energie-efficiëntie te verhogen en bestaande gebouwen koolstofvrij te maken. Dat zou een grote stimulans zijn voor de Europese renovatie-industrie, die 819 miljard euro waard was in 2019.3 Europa stelt ook voor om 100 miljard euro uit te trekken voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) in de digitale en de milieusector. Het zevenjarenprogramma, dat in 2021 van start gaat, heeft tot doel de productiviteit en de groei te stimuleren en het concurrentievermogen in de sectoren te handhaven in overeenstemming met de doelstellingen van de Green Deal. De Commissie schat dat elke euro die in R&D wordt geïnvesteerd een hefboomeffect zou hebben van 11 euro.

Wat duurzaamheid betreft, heeft Europa onlangs de lat hoger gelegd. De ambitieuze toezeggingen voor groene uitgaven en de strengere regelgeving geven niet alleen een milieumodel dat andere landen kunnen volgen, maar bieden ook uitzicht op een sterkere economische groei en creëren nieuwe investeringsmogelijkheden.

Pictet AM's Clean Energy-strategie: investeren in de energietransitie

De Europese klimaatdoelstelling voor 2050 zal een aantal industrieën ontwrichten en transformeren. Die industrieën vertegenwoordigen elk waardevolle en uiteenlopende investeringsmogelijkheden die door de markt in het algemeen ondergewaardeerd worden. e-Mobiliteit: Ongeveer 80% van de huidige transportenergie moet worden omgezet in elektriciteit om de emissiedoelstelling te halen. De BNEF verwacht dat 57 procent van de totale verkoop van personenauto's wereldwijd tegen 2040 elektrisch zal zijn, tegenover slechts 3 procent in 2019. Dat zal waarschijnlijk investeringen stimuleren niet alleen in fabrikanten van elektrische auto's, maar vooral ook in ondersteunende technologieën zoals batterijen en energiehalfgeleiders, alsook in slimmere netwerken en oplaadinfrastructuur. Hernieuwbare energiebronnen:

Volgens het Europese plan moet het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsopwekking tegen 2050 tot 85 procent stijgen ten opzichte van de huidige 20 procent, waarbij het grootste deel van de energie wordt gedekt door wind- en zonne-energie. De manier waarop we energie opwekken verandert nu een toenemend aantal Europese energiebedrijven hun productie van hernieuwbare energie opvoeren met agressieve uitbreidingsplannen. Dat de totale energieproductie in de EU in juli met bijna 10 procent is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, terwijl de productie van hernieuwbare energie met meer dan 8 procent is gestegen bevestigt die trend.

Groene gebouwen: Alle nieuwe Europese gebouwen moeten vanaf 2021 ‘bijna energieneutraal’ zijn. We verwachten ook een aanzienlijke toename van de vraag naar het vernieuwen van bestaande gebouwen. Dat moet bedrijven ondersteunen die hoogwaardige bouwmaterialen en isolatie, warmtepompen en led-verlichting produceren, evenals slimme verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC) en energiemanagementsystemen voor gebouwen en andere energie-efficiënte technologieën en apparatuur.

[1] Gebaseerd op de prijzen van 2010. Bron: EMA
[2] https://insideevs.com/news/443518/germany-plugin-car-sales-august-2020/ and https://cleantechnica.com/2020/09/04/germany-in-august-electric-vehicles-crushing-it-at-record-13-2-market-share
[3] Euroconstruct