Actief versus passief: obligatiebeleggers opgelet!

Kai lehmann
Kai Lehmann

De snelle groei van passieve beleggingsoplossingen in de vastrentende sector in de afgelopen jaren doet de vraag rijzen naar het rendement ten opzichte van actieve beleggingsstrategieën.

In deze studie analyseren wij de prestaties van actief beheerde wereldwijde obligatiefondsen over de periode 2010-2020 en vergelijken wij de prestaties van een brede steekproef van fondsen met die van de Bloomberg Barclays Multiverse Index, die is ontworpen om de prestaties van passieve instrumenten weer te geven.

Gemiddeld genomen liggen de prestaties van de actieve obligatiebeheerders en die van de index ongeveer op één lijn. Uit de spreiding van de rendementen blijkt echter dat sommige van de opgenomen beheerders erin slagen de index vaak of gedurende vele jaren te verslaan.

Agnieszka gehringer
Agnieszka Gehringer
Agnieszka Gehringer en Kai Lehman van het Flossbach von Storch Research Institute lichten de studie in detail toe in het bijgevoegde document.