De wereldeconomie is klaar om 2018 goed te starten

De wereldeconomie is klaar om 2018 sterk te starten. Drie risico’s zouden echter roet in het eten kunnen gooien: een groeivertraging die erop duidt dat we dichter bij het einde van de cyclus zitten dan nu wordt gedacht, een stijging van de inflatie waardoor de rentecurves omhoog zouden gaan en de kwetsbaarheid van het Chinese financiële systeem.

2017 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin het wereldwijde bbp de snelste groei ooit vertoonde. We staan echter nog voor een groot aantal uitdagingen waarvoor we geen oplossing hebben:

 • de geopolitieke spanning rond Noord-Korea;
 • het wankele financiële systeem in China;
 • de haperende integratie in een nog steeds heterogene eurozone;
 • in de VS het naderende einde van de conjunctuurcyclus en de dagelijkse tweets;
 • mondiaal een snel veranderende, veeleisende werkomgeving, waar digitalisering en robotisering nieuwe regels dicteren.

  De wereldeconomie

  De wereldeconomie groeit voorspoedig en is klaar om 2018 goed te starten. Bovendien is het aantal landen dat in een recessie verkeert, laag en zal het de komende tijd verder dalen naar zes : Equatoriaal Guinea, Nauru, Puerto Rico, Zuid-Soedan, Swaziland en Venezuela, die samen slechts 0,4 % van het wereldwijde bbp vertegenwoordigen. De verwachting is dat volgend jaar geen enkel land, behalve de Republiek Congo, deflatie zal kennen. Het synchrone herstel in de industriële sector gaat onverminderd door en zwengelt ook de wereldhandel aan.

  Economische groei in de eurozone

  De groei in de eurozone zal zich doorzetten en de komende maanden en misschien zelfs versnellen. Er is wel een verschil in groeitempo tussen de afzonderlijke lidstaten. Duitsland heeft nog steeds een veel betere concurrentiepositie dan alle andere eurozonelanden.

  Italië is bepalend voor de stabiliteit van de eurozone. Zolang de Italiaanse regering erin slaagt haar schuld tegen gunstige voorwaarden te herfinancieren, wat momenteel het geval is, is het hele systeem veilig. Maar als de obligatierentes te snel oplopen als gevolg van de beëindiging van het monetair verruimingsprogramma, zal de houdbaarheid van de Italiaanse schuld weer een probleem worden dat de stabiliteit van de eurozone kan ondermijnen.

  Omwille van de combinatie van gunstige omstandigheden – solide groei, lage inflatie en een soepel monetair klimaat – hebben de eurolanden geen prikkel meer om te hervormen. Voor zover wij weten, zijn de hervormingen op nationaal niveau niet doorgezet en is er op Europees niveau geen significante vooruitgang geboekt met de begrotingsunie. Zodoende blijft de regio met dezelfde fundamentele zwakheden kampen.

  De conjuncturele vooruitzichten voor Europa zijn goed, maar we moeten beseffen dat de verwachtingen al hoog zijn en dat de eurozone fundamenteel gezien een fragiel bouwwerk blijft.

  Goede resultaten voor de Amerikaanse economie

  De Amerikaanse economie deed het in 2017 uitstekend. Op basis van de huidige economische cijfers zijn onze vooruitzichten voor de conjunctuur in de VS positief. Toch blijven wij bij onze opvatting dat de Amerikaanse economie het einde van de conjunctuurcyclus nadert. Ten eerste is er een geleidelijke daling van het aantal nieuwe banen. Ten tweede is er de hellingsgraad van de rentecurve, die een stevige reputatie heeft als vroege indicator van een recessie. De helling van de curve zou rond kerstavond 2018 verdwenen moeten zijn. In dat geval zou eind 2019 een vroege kandidaat zijn voor de start van de volgende recessie en 2018 het laatste jaar van de huidige conjunctuurcyclus. 2018 wordt waarschijnlijk opnieuw een goed jaar voor aandelen.

  Hervormingen gepland in China

  China maakt een langdurige overgangsfase door. Op het 19de Nationale Congres van de Partij in oktober 2017 kondigde president Xi Jinping– onder andere – drie hervormingen aan die bijzonder belangrijk zijn voor beleggers:

 • herstructurering en versterking van de staatsbedrijven;
 • afbouw van schulden in het financiële systeem en beperking van de stijging van de huizenprijzen;
 • uitroeiing van armoede en verbetering van de kwaliteit van de groei.

  Al deze hervormingen zullen tot gevolg hebben dat de economische groei de komende jaren geleidelijk zal afzwakken. Als tegenwicht hiervoor probeert de regering wel de kredietverlening aan consumenten te stimuleren.

  Op dit moment staat China voor enorme uitdagingen die in een relatief korte periode moeten worden opgelost. Telkens wanneer de greep van de overheid verslapt, komt het financiële systeem onder druk te staan. Het vergt van de Chinese regering, en met name van Xi Jinping, heel wat evenwichtskunst om het juiste midden vinden, en de ruimte voor fouten is beperkt.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.