DWS: Farmaceutische industrie direct slachtoffer van verlies biodiversiteit

Aanstaande donderdag is het de Dag van de Aarde en is er speciale aandacht voor natuur en klimaatproblemen. De momenteel zo belangrijke farmaceutische industrie is afhankelijk van de natuur en is kwetsbaar voor de risico’s van het verlies aan biodiversiteit. Dat zegt vermogensbeheerder DWS in de Grafiek van de Week.

Sinds 1970, toen de eerste Dag van de Aarde werd gehouden, zijn de bedreigingen voor ecosystemen op land en zee enkel toegenomen. In die 50 jaar is bijvoorbeeld 32% van het wereldwijde bosoppervlak vernietigd, 85% van de wetlands verloren gegaan, 50% van de koraalriffen verdwenen en het aantal gewervelde diersoorten gemiddeld met 60% gedaald.1]

Dit niveau van biodiversiteitsverlies brengt de lucht die we inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten in gevaar.2] Volgens schattingen van de Sustainable Business Development Commission veroorzaakt het verlies aan biodiversiteit een directe maatschappelijke belasting van 3% van het wereldwijde bruto binnenlands product (BBP) per jaar, zoals deze grafiek laat zien. Alleen conflicten en gewapend geweld vormen met 9,1% van het mondiale BBP een zwaardere belasting voor de planeet.3] Die twee zijn overigens aan elkaar gerelateerd. Volgens een studie van de wetenschappelijke publicatie Nature uit 2019 heeft het klimaat de afgelopen eeuw tussen de 3% en 20% van het risico op gewapende conflicten negatief beïnvloed. Dat aandeel kan de komende jaren toenemen, zelfs als we de wereldwijde temperatuurstijging tot niet meer dan 2° Celsius beperken.4] Dit is ongetwijfeld onderwerp van gesprek tijdens de klimaattop die volgende week door de Amerikaanse president Biden wordt georganiseerd.

De indirecte kosten worden nog hoger geschat: meer dan de helft van het mondiale BBP is afhankelijk van de natuur en de diensten en producten die zij levert op het gebied van voedsel en dranken, landbouw en visserij en aan de bouwsector .5]

Maar ook de farmaceutische industrie is sterk afhankelijk: maar liefst 50% van de voorgeschreven medicijnen is gebaseerd op een molecuul dat van nature in een plant voorkomt. Als het gaat om de behandeling van kanker, is 70% van de medicijnen een natuurlijk of synthetisch product, geïnspireerd door de natuur.6]

Daarnaast is de schatting dat tot nu toe slechts 15% van de 300.000 plantensoorten in de wereld zijn geëvalueerd om hun farmacologisch potentieel te bepalen.7] Terwijl de wereldwijde pandemie door raast, is het de moeite waard erop te wijzen dat de ontdekking van geneesmiddelen een direct slachtoffer is als we er niet in slagen de ineenstorting van ecosystemen een halt toe te roepen. Dit komt op een moment dat wetenschappers ons waarschuwen dat de antimicrobiële resistentie toeneemt. Kortom, er is ook voor beleggers genoeg om over na te denken bij het vieren van de Dag van de Aarde.

Biodiversiteit verlies

1] WEF (January 2020). Nature risk rising: Why the crisis engulfing nature matters for business and the economy. https://www.weforum.org/reports/nature-risk-rising-why-the-crisis-engulfing-nature-matters-for-business-and-the-economy 2] DWS Chart of the Week (2 October 2020). Burning down the house: Time to value biodiversity
3] Business and Sustainable Development Commission (2017). Better Business, Better World
4] Nature (June 2019). Climate as a risk factor for armed conflict
5] WEF (January 2020), quoted above
6] B. Hawkins, 2008, “Plants for life: Medicinal plant conservation and botanic gardens
7] R. Palhares et al., 2015, “Medicinal plants recommended by the World Health Organization: DNA barcode identification associated with chemical analyses guarantees their quality

.