Pimco: Economisch herstel leidt tot korte inflatiehobbel

Pimco verwacht dat vanwege de zorgen om oplopende inflatie de financiële markten op korte termijn volatiel zullen zijn. Echter, na op te lopen tot de hoogste niveaus in jaren, zal de inflatie in de tweede helft van dit jaar alweer dalen.

In de recente cyclische outlook, heeft Pimco het over de ‘inflation head fake’. Hiermee doelt de Amerikaanse vermogensbeheerder op een vrees voor inflatie, die uiteindelijk niet terecht zal blijken. Vooral in de Verenigde Staten zal de aantrekkende economie de inflatie aanjagen.

Volgens de Pimco-ramingen zal de algemene inflatie in mei waarschijnlijk versnellen tot 3,5% op jaarbasis. Dat is het hoogste tempo van geldontwaarding in 10 jaar. Echter, in de tweede helft van 2021 zal de economie normaliseren en de kerninflatie – dus exclusief volatiele componenten als energieprijzen – het jaar uitgaan onder de 2%.

De ramingen waar de Federal Reserve zijn beleid op ent, liggen beduidend hoger en gaan uit van een kerninflatie van 2,2%. In een Viewpoint van Pimco, wijzen economen Tiffany Wilding en Allison Boxer erop dat de Fed waarschijnlijk inschat dat de aanbodkant van de economie langzamer herstelt.

‘Hoewel we het erover eens zijn dat een perfecte storm van pandemie-gerelateerde factoren heeft bijgedragen aan wereldwijde verstoring van ketens in productie en distributie, denken we dat de meeste prijsstijgingen als gevolg van deze problemen al hebben plaatsgevonden’, aldus de Pimco-economen. Voor de komende maanden zien ze geen grote terugval.