Capital Group: Vier redenen voor EM-obligaties in lokale valuta

Obligaties van opkomende markten in lokale valuta's bieden naast hun hoge yields ook diversificatie tegenover de Amerikaanse dollar. Bovendien doen ze het meestal goed als de dollar verzwakt, schrijven Harry Phinney, fixed income investment director, en Joseph Dowd, senior product specialist bij Capital Group in ‘Why emerging markets local currency debt in 4 charts’.

1. Het universum is groter geworden

De uitgifte van obligaties in lokale valuta is sinds het begin van de jaren 2000 aanzienlijk toegenomen. Ze vormen nu de belangrijkste emittent binnen de beleggingscategorie. Ze vertegenwoordigen ook de meest brede categorie binnen de vastrentende opkomende markten en profiteren van een brede beleggersbasis bestaande uit buitenlandse beleggers, lokale overheden, pensioenfondsen, banken en andere binnenlandse beleggers.

2. Diversificatie tegenover de Amerikaanse dollar

Beleggers kunnen hun blootstelling aan de Amerikaanse dollar diversifiëren met obligaties in lokale valuta. Bovendien geeft een gespreide allocatie aan deze valuta's een kans om te profiteren van een mogelijk sterkere wereldwijde economische groei, die in het verleden vaak samenging met een opwaardering van deze valuta's ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

3. Doorgaans een hoger rendement dan Amerikaanse kernobligaties

Soms levert schuldpapier in lokale valuta's een hoger rendement op dan EM-obligaties in Amerikaanse dollar. Maar beide geven doorgaans een aanzienlijk hoger rendement dan Amerikaanse kernobligaties. Een herstel van de wereldwijde economische groei kan deze activaklasse ondersteunen en kan vooral op de langere termijn gunstig zijn voor valuta's van opkomende markten.

4. EM-obligaties doen het meestal goed als de dollar verzwakt

Gezien de relatief lage rentes in de VS en het 'dubbele' tekort (een begrotingstekort en een tekort op de lopende rekening) dat naar verwachting nog zal vergroten, is het aannemelijk dat de Amerikaanse dollar een periode van langdurige zwakte ingaat. Obligaties en valuta's van opkomende markten kunnen hiervan profiteren. Zowel in lokale valuta als in dollar hebben obligaties van opkomende markten in het verleden sterke resultaten laten zien wanneer de Amerikaanse dollar zwak stond, maar doorgaans deed schuldpapier in lokale valuta het nog net iets beter.