Het dilemma waar beleggers in opkomende markten mee worstelen

Het economisch herstel in de opkomende markten lijkt zijn hoogtepunt te naderen. Betekent dit dat daar een omslag aanstaande is? Staan er veranderingen op stapel binnen de opkomende markten, vragen specialisten van Schroders zich af.

De wereldwijde economische groei trekt sterk aan. China is al vergevorderd met een V-vormig herstel. Bij de VS treedt het nu in en Europa loopt een paar maanden achter op de VS. De opkomende markten zullen hun piek in het herstel waarschijnlijk in het vierde kwartaal bereiken. Markten lopen daarop vooruit, wat te merken is bij macro-economisch gevoelige of cyclische aandelen. Dit roept de vraag op of en hoe de sterkte in waarde- of cyclische aandelen voortgezet kan worden. Maar als de herstelrally op zijn laatste benen loopt, zijn groeiaandelen dan misschien rijp voor een herwaardering?

Schroders vergelijkt de sectoren binnen opkomende markten met de bredere EM-index. Dan blijkt dat IT het goed heeft gedaan, evenals materialen. Er zijn ook tekenen dat financials de bodem hebben bereikt, terwijl de prestaties van energie achterblijven. Worden deze prestaties in een langetermijncontext geplaatst, dan lijkt inderdaad IT te pieken, maar is er nog opwaarts potentieel voor materialen (al waren de pieken in het verleden wel in een context van een supergrondstoffencyclus). Basisconsumptiegoederen hebben veel van hun eerdere outperformance ingeleverd.

Kapitaalcyclus bepaalt vooruitzichten voor groeiaandelen

In opkomende markten zijn groeiaandelen verspreid over verschillende sectoren, met name duurzame consumentengoederen, IT- en communicatiediensten. De belangrijkste vraag is waar zij zich bevinden in hun kapitaalcyclus.

Als zich vroeg in een cyclus een nieuwe groeimogelijkheid voordoet, trekt dit kapitaal aan. Uiteindelijk wordt te veel kapitaal aangetrokken, met daaraan verbonden schulden. Stijgende rentetarieven beëindigen de cyclus en doen schade; of omgekeerd, overmatige investeringen in de groeisector dragen bij aan een recessie.

Toen de internetbubbel barstte, presteerden technologieaandelen de hele volgende cyclus ondermaats. Die cyclus werd gedomineerd door grondstoffenaandelen in opkomende markten en banken in ontwikkelde markten. Beide hebben gedurende het grootste deel van de laatste cyclus ondermaats gepresteerd. Zullen e-commerce- en internetplatformaandelen slechter gaan presteren in de huidige cyclus die net gestart is? Heel goed mogelijk, maar de deze cyclus werd beëindigd door een virus.

Hebben groeiaandelen dan nog ruimte om te groeien? Schroders ziet een analogie met de cyclus van de jaren 2000, met de aantekening dat Covid-19 een externe schok is die mogelijk de kapitaalcyclus onderbreekt, maar niet beëindigt. In dat geval hebben groeiaandelen uit opkomende markten misschien nog meer opwaarts potentieel.

Niets is gelijk

Het is nooit mogelijk om precies te bepalen wanneer een kapitaalcyclus zal eindigen en de situatie is wereldwijd ook verschillend. Wat duidelijk is, is dat we in deze huidige cyclus nu veel dichter bij het einde dan bij het begin zijn.

Verschillende groeisectoren bevinden zich in verschillende stadia van hun bedrijfskapitaalcyclus. Bedrijven met een dalend rendementsprofiel hebben vaak nog steeds economische winst kunnen maken. En dit kan de impact van een herwaardering opvangen. Deze bedrijven kunnen dus nog altijd een goede belegging zijn.

Deze routekaart is van toepassing op 'oude groei’-bedrijven. 'Nieuwe groei’-kansen zoals e-commerce, bevinden zich in een ander stadium. Het probleem is dat Amazon de sector heeft gedefinieerd. De gedachte is dat er maar één dominante speler kan zijn en dat alles draait om schaalgrootte. Amazon heeft in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 aanzienlijke verliezen geleden om de rendementen te genereren die het nu ziet. Dit was een vrijgeleide voor andere e-commercebedrijven om ook grote verliezen te lijden. Maar is het noodzakelijkerwijs waar dat er slechts één hoofdrolspeler zal zijn in elke markt/regio en zo ja, wie zal dat zijn?

En hoe zit het met defensieve kwaliteitsaandelen?

De kenmerken van een defensief aandeel zijn een stabiel rendement met een zeer bescheiden groei. Maar deze aandelen kunnen vaak hoog gewaardeerd worden. In opkomende markten zijn er drie sectoren met defensieve eigenschappen: consumentengoederen, telecom en gezondheidszorg.

De telecomsector heeft zijn reputatie van defensief in de meest recente cyclus niet waargemaakt. Nu zijn ze goedkoop en de rendementen kunnen aantrekken. De sector basisconsumptiegoederen genereert hoge rendementen. En hoewel waarderingen dit feit weerspiegelen, blijft de sector aantrekkelijk als de rendementen behouden blijven. Hetzelfde geldt voor health care.

Een piek is een kantelpunt

Eén ding is duidelijk: we zitten dicht bij het hoogtepunt van de vroege herstelcyclus. De omslag gaat vaak gepaard met het zoeken van een nieuwe focus. Met het oude moet worden afgerekend, kapitaal stroomt richting nieuwe kansen.

Het is duidelijk in welke fase van de economische cyclus we ons bevinden, maar waar we ons precies bevinden, is onduidelijk, en dat zal misschien nog wel even duren. Terwijl beleggers de verschillende macro-economische signalen blijven verwerken, kan het dilemma over positionering aanhouden.