Hout: duurzame én innovatieve belegging

Zowel het momentum als de vooruitzichten op lange termijn zijn gunstig voor beleggingen in de brede waardeketen rond hout. Van de aanplanting van bossen tot de verwerking van hout tot enkele van de meest innovatieve materialen.

De Timber-strategie van Pictet Asset Management is uniek en belegt uitsluitend in beursgenoteerde bedrijven uit de houtindustrie. Het is geen nieuw thema voor de fondsbeheerder. De Timber-strategie werd al gelanceerd in 2008, lang vóór duurzaamheid een hot topic werd. En dat is best indrukwekkend te noemen, want de strategie belegt vanaf het begin enkel in duurzaam beheerde bosgebieden’, zegt productspecialist Gillian Diesen van Pictet AM.

Bossen in ecologisch kwetsbare gebieden of waar de overheid de integriteit van het bos niet waarborgt, komen niet in aanmerking. De strategie richt zich vooral op gebieden in de Verenigde Staten, Canada, Scandinavië en Japan. Voor elke boom die wordt gekapt, worden er meerdere nieuwe bomen geplant. Duurzaam beheer van het bos is van prioritair belang.

Innovatie

Bomen slaan koolstof op en zijn essentieel om het leven op aarde in stand te houden. Houtvezels kennen heel veel verschillende toepassingen. De bouwsector is – zeker in de Verenigde Staten – is een belangrijke verbruiker van hout. Hout wordt ook gebruikt voor de productie van meubels, papier, verpakkingen, producten voor persoonlijke hygiëne, textiel, innovatieve biologische materialen of biobrandstof.

‘We beschouwen hout vaak als iets heel vanzelfsprekends. En we staan er nauwelijks bij stil hoeveel producten die we dagelijks gebruiken, hout bevatten’, zegt Diesen. Neem bijvoorbeeld de viscose verwerkt in onze kledij, houtstof gebruikt in batterijen of de natuurlijke zoetstof xylitol in onze kauwgom, telkens gemaakt op basis van houtvezels.’

Er is een grote gelijkenis tussen de moleculaire structuur van bomen en fossiele brandstoffen. Beide bestaan uit waterstof, zuurstof en koolstof. Diesen: ‘Bijna alle materialen die van olie worden gemaakt, kunnen ook uit bomen worden vervaardigd.’ Dit maakt hout een duurzaam alternatief voor fossiele materialen. Bomen stoten geen CO2 uit, ze absorberen het en slaan het op. En houtvezels zijn ook nog eens te recyclen en biologisch afbreekbaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld plastic, dat decennialang vervuilt. Duurzame bosbouw is een typevoorbeeld van een circulaire economie.

Ondersteunende megatrends

De toenemende aandacht voor duurzaamheid van consumenten en overheden is één van de belangrijke ondersteunende factoren voor de houtindustrie. Bomen zijn onze grootste bondgenoot in de strijd tegen de klimaatopwarming en de achteruitgang van het milieu. Bossen beschermen de bodem, het water en de lucht. Bovendien zijn ze de belangrijkste landbiotoop voor biodiversiteit. Ze nemen CO2 op uit de lucht en slaan die op in hun biomassa. Voor vele vervuilende materialen bestaat een duurzaam alternatief dat uit hout vervaardigd wordt.

Ook de demografische ontwikkeling doet de vraag naar hout toenemen. Naarmate de bevolking groeit en ook veroudert, is er ook een grotere behoefte aan producten voor persoonlijke hygiëne op basis van houtpulp), textiel en woningen. Naarmate we meer consumeren en vooral ook e-commerce toeneemt, stijgt ook de vraag naar op houtvezel gebaseerde verpakkingen aangezien goederen geleverd worden in kartonnen dozen, vaak ter bescherming gevuld met papier en karton.

Niet alleen de vooruitzichten op lange termijn zijn veelbelovend, maar ook die op kortere termijn. ‘De Amerikaanse huizenmarkt – waar het gebruik van hout heel dominant is – is zich sinds kort weer fors aan het herstellen. De vraag naar woningen zit opnieuw in een structureel stijgende lijn’, zegt Diesen. En de VS kampen met een structureel tekort aan woningen. Veel huizen zijn bovendien verouderend en voldoen niet aan de eisen van millennials en eigentijdse gezinnen. Door het tijdens de lockdowns ingeburgerde thuiswerken verkiezen veel Amerikanen bovendien een grotere woning in buitenwijk boven een klein appartement in een stadscentrum.

Bescherming tegen inflatie

De Timber-strategie belegt in bedrijven die duurzaam te werk gaan over de volledige waardeketen van hout. Deze biedt vandaag heel wat bijzonder aantrekkelijke en gediversifieerde investeringsopportuniteiten. Innovatie heeft een zeer dynamische en snelgroeiende houtindustrie doen ontstaan. Het grootste deel van de portfolio is echter voorbehouden aan bedrijven die eigenaar zijn van duurzaam beheerde bossen. Diesen: ‘Meer dan helft van de portefeuille biedt een directe blootstelling aan reële activa, namelijk bosgronden, die doorgaans beschouwd worden als een goede bescherming tegen inflatie.’