Is het nog steeds de moeite waard aandelen te kopen?

door Thomas Mayer - Founding Director, Flossbach von Storch Research Institute

De aandelenkoersen breken het ene na het andere record. Zijn de koersen te veel gestegen? Staat de volgende crash voor de deur? Of gaan de centrale banken de situatie op de een of andere manier aanpakken? Dit is geen makkelijke omgeving voor beleggers.

De spaarders voelen zich onzeker. Ik blijf maar klachten van vrienden en familieleden horen over de daling van hun koopkracht als gevolg van het feit dat ze én geen rente meer krijgen over hun spaargeld én de inflatie oploopt. Als u uw geld op de bank hebt staan, zal de werkelijke waarde van uw vermogen in de toekomst langzaam maar zeker dalen en spoedig zal dat ook gelden voor de goederen die u met uw spaargeld kunt kopen. Tegelijkertijd aarzelen mensen echter de sprong te wagen van spaarrekeningen en termijndeposito’s naar beleggingen in echte activa. Deze aarzeling is begrijpelijk als het gaat om de vastgoedmarkt, waar aantrekkelijke huizen over het algemeen te duur zijn en goedkope woningen meestal onaantrekkelijk. Maar dezelfde vraag zou gesteld kunnen worden voor aandelen. Is het nog wel de moeite waard aandelen te kopen nu de aandelenkoersen al acht jaar zijn gestegen?

Op het eerste gezicht zijn er twee belangrijke argumenten die ertegen pleiten in dit late stadium nog de markt te betreden als u het begin van de opleving hebt gemist. Allereerst is de wereldwijde economische groeiperiode al weer behoorlijk oud. Op basis van de classificatie die door het US Bureau of National Research wordt gebruikt, is de economische opleving van de VS, die nog steeds de belangrijkste factor is in de globale economie, acht jaar oud. Daarmee is het de op een na langste groeiperiode sinds het eind van de jaren 50. Het zou wel bijzonder onnozel zijn te geloven, zoals mensen in de jaren 90 deden, dat de hogere kunst van het monetaire beleid nu in staat zou zijn deze groei voor altijd te laten voortduren. Als de economie krimpt, zullen ook de aandelenmarkten daaronder lijden.

Ten tweede, de aandelenprijzen zijn niet meer zo laag in vergelijking met historische waarderingen. Een populaire, conservatieve waarderingsmaatstaf voor Amerikaanse aandelen, de cyclisch aangepaste koers/winstverhouding (CAPE, cyclically adjusted price-earnings ratio) zoals bedacht door Robert Shiller, heeft op dit moment een waarde van meer dan 30, wat aanmerkelijk hoger is dan het historische gemiddelde van 17 – en hoger dan alle piekwaarden sinds 1920, met uitzondering van 1999. De hoge waardering van Amerikaanse aandelen heeft natuurlijk een effect op alle andere aandelenmarkten.

Aan de andere kant zijn er ook twee argumenten die ervoor pleiten in aandelen te blijven beleggen. Allereerst is het onmogelijk te voorspellen wanneer de volgende recessie zal plaatsvinden en plannen te maken om pas dan in de aandelenmarkt te stappen. De huidige economische groei kan ook nog een aantal jaren voortduren. En wanneer de recessie komt, weet niemand hoe lang deze zal duren en welke turbulentie deze op de financiële markten zal veroorzaken. De CAPE-maatstaf van Shiller kan dan onder de 10 dalen, zoals in het begin van de jaren 80, maar de angst die dit zal veroorzaken kan er opnieuw de oorzaak van zijn dat spaarders hun mogelijkheid missen de aandelenmarkt op te gaan.

Ten tweede moet er vermeld worden dat de waardering van aandelen afhankelijk is van de rentetarieven. Als je de inverse van de maatstaf van Shiller neemt, krijg je het corresponderende reële rendement, dat op dit moment 3¼ procent bedraagt. Het reële rendement op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties is daarentegen ongeveer nul. De risicopremie voor beleggingen in aandelen is het verschil tussen het reële rendement op aandelen en het reële rendement op obligaties. Omdat het reële rendement op obligaties nul is, is de risicopremie ook 3¼ procent, wat maar iets minder is dan het gemiddelde 3 ½ procent van de huidige economische groei. Omdat de risicopremie normaal gesproken lager en lager wordt naarmate het einde van een economische opleving nadert, is de huidige waarde behoorlijk hoog. Dit komt omdat de rentetarieven zo laag zijn.

Op geen enkel moment tijdens de periode dat de rentestand is bijgehouden, is deze zo laag geweest als vandaag. De manier waarop het internationale kartel van centrale markten de rentetarieven manipuleert, is ook uniek. En dankzij dit lagerentebeleid van de centrale banken is het nog nooit eerder mogelijk geweest zo'n schuldenlast als vandaag de dag te genereren. Het kan zelfs zo zijn dat de centrale banken gevangenen van hun eigen monetaire beleid zijn geworden en niet meer in staat zullen zijn de rentetarieven te verhogen zodra de inflatie weer toeneemt. Lage nominale rentetarieven en een oplopende inflatie zullen er echter waarschijnlijk voor zorgen dat de waarderingen van aandelen hoog blijven, zelfs als de reële economische groei veel te wensen overlaat. Dat komt omdat de nominale inkomsten, opgeschroefd door de inflatie-effecten, verdisconteerd blijven worden door lage nominale rentetarieven.

Als deze argumenten u overtuigen om op dit late tijdstip toch in de aandelenmarkt te stappen, doet u er goed aan rekening te houden met de volgende drie punten. Allereerst zult u veel wilskracht en een lange beleggingshorizon nodig hebben. De waarde van uw portefeuille zal lijden onder de volgende recessie. Als u dan moet verkopen of in paniek verkoopt is dat fataal. Beleggers moeten in staat zijn hun portefeuilles de kans te geven tijdens de opleving van de economie te herstellen. Ten tweede zult u uw portefeuille moeten opbouwen met aandelen van bedrijven die uithoudingsvermogen hebben en tijdens de opleving na de recessie de draad weer kunnen oppakken. Bedrijven met een stabiel bedrijfsmodel, goed management en een lage schuldenlast hebben een goed uithoudingsvermogen. En ten derde zult u altijd voldoende contant geld bij de hand moeten hebben om uw uitgaven op de middellange termijn te dekken. Beleggingen in aandelen vergen tijd om te groeien en kunnen niet zomaar worden geoogst als de belegger dringend geld nodig heeft.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.