Het begin van een nieuw inflatietijdperk?

Veel mensen wreven zich waarschijnlijk verbaasd in de ogen toen het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics de Amerikaanse consumentenprijsinflatie voor de maand mei bekendmaakte. De prijzen stegen met maar liefst vijf procent j-o-j, de grootste stijging sinds augustus 2008. Velen vragen zich nu af of dit slechts een tijdelijk effect is, of het begin van een nieuw tijdperk, zegt Dr. Bert Flossbach van Flossbach von Storch.

Bertflossbach
Dr Bert Flossbach
Het hoge inflatiepercentage is natuurlijk ook het gevolg van de vergelijking met het lage basisniveau dat in het voorgaande jaar als gevolg van de pandemie was gecreëerd. De prijsstijgingen waren bijzonder groot voor grondstoffen en energie, waardoor ook de benzineprijs ten opzichte van het voorgaande jaar met 56 procent is gestegen. Om de vertekening als gevolg van deze speciale effecten te vermijden, wordt het zogeheten "kerninflatiecijfer" gebruikt (exclusief energie en voedsel), dat een beter beeld moet geven van het onderliggende inflatiecijfer.

Hoewel de stijging van het kerncijfer met 3,8 procent aanzienlijk kleiner is dan de totale inflatie van vijf procent, is het toch de grootste prijsstijging in bijna 30 jaar.

De kerninflatie kan echter ook grotendeels te wijten zijn aan tijdelijke pandemiegerelateerde aanbodtekorten die in eerdere inflatoire perioden niet bestonden. De sterke stijging van de prijzen van tweedehands auto's in de VS is hiervan een goed voorbeeld. Met een "mand"-gewicht van drie procent heeft dit artikel eigenlijk maar een klein effect op de consumentenprijzen.

Gezien de stijging van de prijzen van tweedehands auto's met 29,7% ten opzichte van het voorgaande jaar, heeft deze post niettemin ongeveer één procentpunt aan de kerninflatie bijgedragen.

Een grote daling van de verkoop van nieuwe auto's aan het begin van de pandemie deed het aanbod van aantrekkelijke tweedehandsauto's ongeveer een jaar later dalen. Tegelijkertijd nam de vraag toe als gevolg van genereuze steunprogramma's van de overheid en het feit dat consumenten hun autoaankopen hadden uitgesteld, hetgeen tot een onevenredig grote prijsstijging leidde.

Uitzonderlijke effecten zoals deze illustreren hoe groot de prijsdistorsie in sommige gebieden als gevolg van de pandemie is geweest. Deze effecten zullen de komende maanden waarschijnlijk afnemen, maar het risico blijft bestaan dat de huidige inflatiestimulans als gevolg van de knelpunten in de toeleveringsketen nog wat langer aanhoudt, waardoor de inflatieverwachtingen van de mensen toenemen en een vraag naar grotere loonsverhogingen ontstaat.

Amerikaanse bedrijven zoals Amazon en Target, die miljoenen werknemers hebben, waaronder een aanzienlijk deel in de lagelonensector, betalen nu al 15 tot 20 USD per uur, wat aanzienlijk meer is dan het wettelijk minimumloon. Dit betekent dat zij een onofficieel minimumloon hebben vastgesteld en dat andere bedrijven dit voorbeeld zullen moeten volgen.

Ook in Duitsland is de inflatie onlangs gestegen. In mei stegen de consumentenprijzen met 2,5 procent j-o-j, de grootste stijging sinds september 2011. Hoewel de onlangs gepubliceerde inflatiegegevens voor juni een lichte daling van de consumentenprijsinflatie tot 2,3 procent laten zien, is dit waarschijnlijk slechts een korte pauze voordat de prijzen in juli opnieuw een sprong maken, alleen al door het btw-effect. Inflatiepercentages van meer dan drie procent zijn zeer waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar.

De voorzitter van de Bundesbank, Jens Weidmann, denkt zelfs dat de rente tijdelijk kan oplopen tot vier procent aan het eind van het jaar, wat iets hoger is dan het percentage dat wij op basis van onze aannames verwachten. Daarmee is Duitsland een van de landen in de eurozone met een bovengemiddelde inflatie. Gezien het toenemende tekort aan gekwalificeerd personeel zal dit waarschijnlijk ook effect hebben op de komende loononderhandelingen. Met 2,0 procent in mei en 1,9 procent in juni was de inflatie in de eurozone bijna precies gelijk aan het streefcijfer van de Europese Centrale Bank (ECB). De kerninflatie bedroeg echter slechts 0,9 procent, wat ver onder het percentage in de VS lag. Hoe groot het effect van de hogere inflatiedruk in de VS op Europa zal zijn, zal in de loop van het jaar duidelijk worden. De ECB ziet op dit moment geen significante effecten en verwacht een inflatie van 1,5 procent in 2022 en 1,4 procent in 2023. Dergelijke precieze voorspellingen moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden bekeken.

Zij zijn ofwel het resultaat van een illusie van controle of worden opzettelijk gebruikt om een laag inflatierisico te signaleren en zo de handhaving van een uiterst soepel monetair beleid te rechtvaardigen. Het communiceren van lage inflatieverwachtingen doet indirect het huidige hoge inflatieniveau tijdelijk en dus irrelevant lijken.

Het verlicht ook de angst van beleggers voor stijgende rentetarieven en obligatierendementen en brengt de financiële markten tot rust. Als echter blijkt dat de inflatie niet slechts een tijdelijk verschijnsel is en de mensen gaan beseffen dat deze mededelingen van de centrale bank niet meer dan wishful thinking zijn, zouden zij het vertrouwen kunnen verliezen in het vermogen van de centrale bank om een stabiele waarde van het geld te handhaven.