T. Rowe Price: Rust op financiële markten is bedrieglijk

In de afgelopen zes maanden zijn de aandelenmarkten soepeltjes omhoog geklommen. Maar onderhuids jeukt het en beginnen de spanningen toe te nemen. Wat betekent dit voor de financiële markten?

Volgens Nikolaj Schmidt, internationaal econoom bij T. Rowe Price, worden de sterke prestaties van effecten geschraagd door twee belangrijke krachten. De eerste - en waarschijnlijk de belangrijkste - is het feit dat de economie nog vroeg in de "expansiefase" van de conjunctuurcyclus zit. Er is momenteel sprake van zowel een inhaalvraag (die een snelle economische groei in de hand werkt) als een slappe benutting van de middelen (wat betekent dat de centrale banken die groei graag accommoderen zonder het monetaire beleid te verkrappen).

Met andere woorden, het huidige beleggingsklimaat is zeer gunstig voor risicovolle activa. De overgang naar de volgende fase van de conjunctuurcyclus zal niet abrupt plaatsvinden, maar naarmate de economieën weer volledig opengaan en de inhaalvraag geleidelijk losbreekt, zal hij waarschijnlijk beginnen. Op dat moment zal een vollere benutting van de middelen een krappere monetaire beleidskoers rechtvaardigen.

De tweede drijvende kracht achter de sterke prestaties van effecten is liquiditeit: In de afgelopen 16 maanden hebben de markten een ongekende liquiditeitsinjectie gekregen. In tegenstelling tot de conjunctuurcyclus, kan liquiditeit vrij snel veranderen en het lijkt Schmidt dan ook dat het kantelpunt is genaderd. In de afgelopen vijf maanden is er veel geld uit de Amerikaanse schatkist gevloeid en dit is gefinancierd door het historisch grote kassaldo bij de Federal Reserve op te nemen.

Deze versnelling van QE heeft nu zijn hoogtepunt bereikt en zal volgens Schmidt in de komende maanden beginnen af te nemen. Aangezien beleggers onvoldoende aandacht hebben besteed aan de groei van QE (wellicht begrijpelijk, gezien de afleidingen), zal de ommekeer hen waarschijnlijk verrassen.

De Fed begint te praten over afbouwen

Een andere uitdaging voor de liquiditeit kwam er toen het Federal Open Market Committee (FOMC) tijdens zijn vergadering in juni aangaf dat het tijd is om te praten over het terugschroeven van het opkoopprogramma van de Fed. Natuurlijk zal de Fed niet van de ene op de andere dag een einde maken aan het opkoopprogramma, maar alleen al het praten over afbouwen van QE roept herinneringen op aan de taper tantrum van 2013 en kan sommige beleggers aanzetten tot een conservatievere kijk op risicovolle activa.

Dit maakt deel uit van een wereldwijd patroon. In de afgelopen maanden zijn de centrale banken in perifere landen begonnen met het verkrappen van hun monetaire beleid, zowel door hun QE af te bouwen als door de rente te verhogen. Tot nu toe hebben deze krachten slechts een verwaarloosbaar effect op de financiële markten gehad, aangezien de grootste centrale banken - de ECB en de Fed - zich resoluut dovish hebben opgesteld. Een groeiend aantal FOMC-leden begint echter zijn bezorgdheid uit te spreken over deze dovish houding.

Deze bezorgdheid bereikte een hoogtepunt op de Fed-vergadering van juni, toen verschillende leden van het FOMC aangaven dat zij dachten dat de rente in de komende één tot twee jaar zou worden verhoogd. Schmidt vermoedt dat haviken waarschijnlijk niet de belangrijkste besluitvormers in het FOMC zijn en overreageren op inflatieobservaties. Schmidt zegt niet dat renteverhogingen tot 2023 in de ijskast moeten blijven – waarschijnlijk zal de economie zich tegen die tijd aanzienlijk hersteld hebben en zullen renteverhogingen volledig op hun plaats zijn.

Zijn punt is alleen dat het praten over renteverhogingen vrijwel hetzelfde effect heeft als het daadwerkelijk verkrappen van het monetaire beleid, en de Fed heeft de discussie over de rentetarieven juist verder aangezwengeld.

Volatiliteit dreigt in de herfst

Wat betekent dit nu voor de financiële markten? Schmidt blijft van mening dat de belangrijkste kracht - de fase van de conjunctuurcyclus - vriendelijk blijft voor beleggers en dat de weg van de minste weerstand voor aandelen dus nog steeds opwaarts is. De verandering van de liquiditeitsstroom, en de discussie over het tijdstip waarop de Fed de rente zal verhogen en QE zal afbouwen, zal echter waarschijnlijk de volatiliteit op de financiële markten doen terugkeren.

Schmidt denkt dat deze krachten aan het eind van de zomer met elkaar in botsing zullen komen, Hij voorziet dan ook een ontstuimige markt in de herfst die veel moeilijker te navigeren zal zijn dan de door liquiditeit opgepompte markten van de afgelopen maanden.