AXA IM: China gaat markt groene obligaties domineren

China zal aan het einde van dit decennium goed zijn voor meer dan de helft van alle nieuw uitgegeven groene obligaties. Dat verwacht vermogensbeheerder AXA IM.

De Chinese overheid heeft recent ambitieuze doelstellingen gesteld ten aanzien van de reductie van broeikasgassen. Om deze te halen zijn investeringen nodig die worden geschat op $320 miljard tot $640 miljard. Daarvan zou slechts 10 tot 15% door de overheid kunnen worden gefinancierd; de rest moet dus uit de kapitaalmarkt worden gehaald – onder meer met de verkoop van groene obligaties.

Om het vertrouwen van internationale beleggers te winnen is er wel helderheid over de Chinese regelgeving nodig, aldus Aidan Yao, senior emerging Asia economist bij AXA IM. ‘Sommige projecten, vooral gerelateerd aan fossiele brandstoffen, komen in China in aanmerking voor financiering met groene obligaties maar zijn uitgesloten op basis van internationale standaarden. Ook maken wereldwijde beleggers zich zorgen over het niveau van transparantie en de geloofwaardigheid van de verslaglegging.’

2017 was een recordjaar voor groene obligaties (waarvan het geleende geld wordt gebruikt voor verduurzaming van de economie, met meer dan $120 miljard aan nieuw uitgegeven stukken. In 2016 was dat nog $90 miljard. Multinationale instellingen hebben daarin een aandeel van 45%, gevolgd door nutsbedrijven (22%), banken (13%), bedrijven (13%) en overheden (7%). Het aantal emittenten bleef met 103 evenwel bescheiden. Meer dan de helft van de uitgegeven obligaties kwam uit Europa.

Beleggers in ‘green bonds’ moeten selectief zijn, benadrukt Olivier Vetti, manager Planet Bonds strategy bij AXA IM. ‘De markt zit nog in de ontwikkelingsfase, beleggers moeten zich bewust zijn van potentiële gevallen van greenwashing waarbij niet-geschikte projecten gefinancierd worden met groene obligaties. Het gebrek aan gemeenschappelijke standaarden vergt een gespecialiseerde analyse.’

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.